Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právo na ochranu při výslechu nebo podání vysvětlení

 

V přípravném řízení (fáze řízení vedená policejním orgánem) můžete žádat, abyste byl(a) vyslechnut(a) osobou takového pohlaví, které si zvolíte. Můžete požádat, aby výslech vedla osoba stejného nebo opačného pohlaví (např. v případě, kdy pachatelem byla osoba stejného pohlaví jako Vy).
Otázky směřující do intimní oblasti je Vám možné klást šetrně a jen v nezbytných případech. Kdykoli máte právo podat námitky proti zaměření otázky.
Jste-li zvlášť zranitelnou obětí:
  • policie Vám musí výslech osobou pohlaví, které zvolíte, umožnit, pokud tomu nebrání důležité důvody, např. kdy výslech není možné odložit a u konkrétního policejního útvaru není dostupná osoba příslušného pohlaví.
  • pokud je potřeba výpověď tlumočit, můžete v kterékoli fázi trestního řízení (tedy nejen na policii, ale i v řízení před soudem) žádat, aby byl přibrán tlumočník stejného nebo opačného pohlaví. Příslušný orgán Vaší žádosti vyhoví, pokud je to možné. Překážka k vyhovění Vaší žádosti by mohla nastat v případě, kdy by výslech nebylo možné odložit a tlumočník příslušného pohlaví by nebyl dostupný,
  • máte při výslechu právo na zvlášť citlivý a ohleduplný přístup. Výslech musí být veden s ohledem na určité okolnosti, kterými mohou být některé Vaše charakteristiky (např. věk, pohlaví), druh, povaha, závažnost a okolnosti trestného činu, vztah k pachateli aj. Je-li to možné, výslech zpravidla provádí osoba k tomu zvlášť vyškolená v prostorách pro tento účel upravených a přizpůsobených. Pokud je obětí dítě, provádí výslech vždy osoba k tomu vyškolená, nejde-li např. o výslech, který není možné odložit, přičemž zvlášť vyškolená osoba není v danou chvíli dostupná.
  • máte právo na úplný výslech tak, aby později nemusel být opakován. Výslech by měl být co nejpodrobnější, pokud jde o objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení. Je-li nutné výslech opakovat před stejným orgánem (např. na policii), máte právo na výslech stejnou osobou, nebráni-li tomu důležité důvody.
Nezapomeňte, že jako oběť trestného činu máte také další práva, která můžete využít v průběhu výslechu nebo podání vysvětlení. Jde např. o právo na doprovod důvěrníkem nebo právo na zabránění kontaktu s pachatelem.

vytisknout  e-mailem