Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právo na informace o pobytu pachatele na svobodě

Z důvodu ochrany obětí před případným útokem ze strany obviněného nebo odsouzeného zákon upravuje právo na poskytnutí informace o pobytu obviněného nebo odsouzeného na svobodě.
Informace o propuštění či uprchnutí obviněného nebo odsouzeného nebo o změně ochranného opatření Vám bude poskytnuta na základě Vaší žádosti. Konkrétně můžete požadovat:
  • ze strany věznice informace o propuštění nebo uprchnutí obviněného z vazby nebo odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody, případně o přerušení trestu odnětí svobody,
  • ze strany poskytovatele zdravotních služeb, ve kterém odsouzený vykonává ochranné léčení, informace o propuštění nebo uprchnutí ze zařízení nebo o změně formy ochranného léčení z ústavní na ambulantní,
  • ze strany ústavu pro výkon zabezpečovací detence o propuštění nebo uprchnutí odsouzeného ze zařízení nebo o změně zabezpečovací detence na ochranné léčení.
  • o vydání nebo předání obviněného nebo odsouzeného do jiného státu.
Žádost můžete podat kdykoli a jakoukoli formou (ústně či písemně):
  • v přípravném řízení žádost policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci,
  • v průběhu řízení před soudem soudu.
Pokud podáte žádost orgánu, který není pro vyřízení Vaší žádosti příslušný, předá jej příslušnému orgánu, pokud je mu tento orgán znám.
Požadovanou informaci obdržíte ústní nebo písemnou formou do 24 hodin po té, co nastane oznamovaná skutečnost (tedy např. propuštění odsouzeného). Pokud by ze strany policie, věznice nebo jiného orgánu byly zjištěny skutečnosti naznačující, že Vám hrozí nebezpečí ze strany obviněného nebo odsouzeného, informují o tom policejní orgán, který v této věci vede nebo vedl trestní řízení. Policejní orgán na základě vyhodnocení získaných informací a v případě důvodnosti obavy informuje oběť i bez její žádosti a přijme potřebná opatření k zajištění jejího bezpečí.
Toto právo má dle trestního řádu také osoba svědka v trestním řízení, která není obětí trestného činu.

vytisknout  e-mailem