Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pravidla silničního provozu na neveřejně přístupných účelových komunikacích

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací:

dokument metodického charakteru / metodický pokyn, ze kterého vyplývá stanovisko Ředitelství služby dopravní policie k problematice uplatňování pravidel silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na neveřejně přístupných účelových komunikacích dle § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadatelce, že ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky nemá k dané problematice vlastní stanovisko. Existuje však stanovisko k šetření dopravních nehod v uzavřeném areálu, které se k pravidlům silničního provozu na neveřejně přístupných účelových komunikacích krátce vyjadřuje. Tento dokument povinný subjekt žadatelce poskytl.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 25. 9. 2023

vytisknout  e-mailem