Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Práva obětí trestných činů a poškozených

Práva obětí trestných činů
Práva poškozeného v trestním řízení
Nezapomeňte, že mnoho z těchto práv můžete uplatnit na základě Vaší žádosti. Informujte se o svých právech, abyste je mohli uplatnit.

 
Práva obětí trestných činů

Podle zákona o obětech trestných činů máte jako oběť trestného činu svá práva, která můžete uplatňovat, pokud tím nedojde ke zmaření trestního řízení. Zvláštní práva pak připisuje zákon zvlášť zranitelným obětem. Mezi základní práva obětí trestných činů patří právo na respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý a šetrný přístup, právo na informace, odbornou pomoc, ochranu před hrozícím nebezpečím, ochranu soukromí, peněžitou pomoc a právo na ochranu před druhotnou újmou. Tato práva Vám náleží bez ohledu na státní občanství (nestanoví-li zákon v určitých konkrétních případech jinak), věk, pohlaví, národnost, vyznání apod.
Práva poškozeného v trestním řízení

Jste-li zároveň stranou poškozenou v trestním řízení, máte také práva vyplývající z trestního řádu. Těmito právy nejsou dotčena Vaše práva podle zákona o obětech trestných činů. Poškozený nesmí být nucen k uplatňování těchto práv a může se výslovným prohlášením vzdát veškerých svých procesních práv.  Není-li poškozená osoba plně svéprávná nebo je-li její svéprávnost omezena, vykonává její práva dle tohoto zákona její zákonný zástupce nebo opatrovník ustanovený předsedou senátu a v přípravném řízení státním zástupcem. Oprávnění poškozeného nemá ten, kdo je v trestním řízení stíhán jako spoluobviněný.
Práva a povinnosti oběti v roli svědka

Poškozený je v trestním řízení zároveň svědkem, z čehož mu vyplývají práva a povinnosti svědka.

vytisknout  e-mailem