Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Práva a povinnosti oběti v roli svědka

Jako svědek máte řadu práv a povinností vymezených v trestním řádu:
  • máte povinnost dostavit se na předvolání k orgánu činnému v trestním řízení a vypovídat o tom, co je Vám známo o trestném činu, o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení; v případě nedostavení se bez řádné omluvy může být svědek předveden,
  • výpověď jako svědek můžete odepřít, pokud je obviněný Vaším příbuzným v pokolení přímém (např. syn, dcera, otec, matka), sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, parter nebo druh,
  • dále lze výpověď odepřít, jestliže byste výpovědí způsobili nebezpečí trestního stíhání sobě nebo blízké osobě (příbuznému, partnerovi apod.), jejíž újmu byste pociťovali jako újmu vlastní,
  • máte povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlčovat, v opačném případě byste se mohli dopustit trestného činu křivé výpovědi dle § 346 trestního zákoníku,
  • je-li potřeba zjistit pravost rukopisu, může Vám být přikázáno napsat potřebný počet slov,
  • máte povinnost podrobit se účasti na úkonech trestního řízení, např. na konfrontaci, rekognici, vyšetřovacím pokusu, rekonstrukci, prověrce na místě,
  • v případě potřeby máte povinnost podrobit se vyšetření duševního stavu, prohlídce těla, strpět odběr krve apod.,
  • za podmínek uvedených v trestním řádu máte např. právo na utajení totožnosti a podoby svědka, právo podepsat protokol pod smyšleným jménem, právo na respektování zákazu výslechu, právo vypovídat v mateřském jazyce nebo v jazyce, který ovládáte, právo na právní pomoc a právo na svědečné.
  •  

vytisknout  e-mailem