Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany

Žadatel požádal o statistické údaje k problematice § 42e odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.  

1) Kolik cizinců bylo pracovišti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v letech 2008  -  2009 poučeno o právu požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na  území České republiky a o podmínkách tohoto pobytu dle § 42e odst. 2. zák. č.326/1999 Sb.
 
 2) Kolika cizincům bylo poskytnuto potvrzení pracovišti Útvaru pro odhalování   organizovaného zločinu v letech 2008 – 2009 dle § 42 odst. 3 zák. č. 326/1999 Sb.
 
 3) U každého takovéhoto cizince, kterému bylo poskytnuto poučení nebo potvrzení dle bodu  1) a 2), žádám o poskytnutí informace spočívající v písemném sdělení:
  • spisové značky, pod kterou byla věc vedena;
  • uvedení věci, ve které byly poučení či potvrzení nebo oboje vystavovány dle bodu 1) a 2);
  • která expozitura ÚOOZ poskytovala v jednotlivých případech poučení či potvrzení nebo obojí dle bodu 1) a 2);
  • které státní zastupitelství dozorovalo nad každým jednotlivým případem, ve kterém bylo vydáváno poučení či potvrzení nebo oboje dle bodu 1) a 2) a pod jakou spisovou značkou byla tato věc u státního zastupitelství vedena.
4) Zda byla v jednotlivých trestních věcech, ve kterých bylo postupováno dle § 42e odst.  2 a 3 zák. č. 326/1999 Sb. v letech 2008 – 2009, založena v trestním spise informace  o poučení dle § 42e odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. nebo o vydání potvrzení dle § 42 odst.  3 zák. č. 326/1999 Sb.
 
5) Zda v trestních řízeních, v nichž byli svědci osoby dle bodu 1) a 2), byla před obviněnými  a jejich obhájci v těchto trestních řízení utajena skutečnost, že tyto osoby byly poučeny dle § 42e odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. nebo jim bylo vydáno potvrzení dle § 42e odst. 3 zák. č. 326/1999 Sb. nebo obojí.
 
6) Zda v trestních řízeních, v nichž byli svědci osoby dle bodu 1) a 2), byla dozorujícímu    státnímu zastupitelství oznámena skutečnost, že tyto osoby byly poučeny dle § 42e odst.  2 zák. č. 326/1999 Sb. nebo jim bylo vydáno potvrzení dle § 42e odst. 3 zák. č. 326/1999 Sb.   nebo obojí.“
 
 V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „útvar“) v souvislosti s plněním úkolů podle trestního řádu a dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené mu zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami aplikuje ustanovení § 42e zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších novel, v případě splnění všech zákonných podmínek, které obsahuje uvedené ustanovení.
 
Ve věci poskytnutí kvantitativního přehledu aplikace předmětného ustanovení a poskytnutí konkrétních údajů Vám sdělujeme, že se nejedná o statisticky sledovaný ukazatel a útvar nedisponuje žádnou databází tohoto ukazatele.  Povinnost vést databázi zmiňovaných ukazatelů nám žádný zákonný předpis neukládá, ani by jejich statistické sledování nebylo pro potřeby našeho útvaru efektivně využitelné. V návaznosti na výše uvedené nedisponuje útvar ani dalšími navazujícími informacemi, které ve Vaší žádosti požadujete. Odpověď na Vaši žádost by tedy byla vytvářením takového druhu nových informací, na něž se dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., povinnost poskytovat informace nevztahuje.


1. 2. 2010

vytisknout  e-mailem