Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinnosti cizince - prokázání totožnosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

zda cizinec dlouhodobě pobývající v České republice  v režimu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,  má povinnost nosit u sebe – a na požádání cizinecké policie předložit biometrickou kartu i cestovní doklad? Tedy zda má povinnost nosit u sebe oba tyto doklady.

Policie České republiky ve věci poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žadateli sdělila následující:

Podle § 36 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále „správní řád“), je povinností každého předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Za průkaz totožnosti je obecně považován doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

K prokázání totožnosti stačí, v případě cizinců s vylepeným vízovým štítkem a cizinců pobývajících na území České republiky na základě bezvízového styku, předložit cestovní doklad.

U cizinců, kteří mají Českou republikou vystavený průkaz o povolení k pobytu (biometrickou kartu), postačí, když předloží pouze tento doklad, nemusí předkládat současně i cestovní doklad.

Pokud se jedná o cizince, který má povolený pobyt v jiném státu EU a v České republice se nachází pouze na krátkou dobu, kterou mu např. umožňuje typ pobytu, který má v tomto členském státu, pak musí při kontrole předložit jak průkaz o povolení k pobytu, tak cestovní doklad.

Mgr. Ludmila Formerová
13. listopadu 2020

vytisknout  e-mailem