Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Povinně zveřejňované informace

1.  Název: Policie České republiky

2.  Policie České republiky byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Její postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra ČR.
 
3.  Kontaktní spojení:

Podatelna Policie České republiky
Poštovní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň 
Adresa elektronické podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz
Pracovní doba pro příjem podání ve formě elektronické pošty:
pondělí až čtvrtek  7.30 hod. až 16.00 hod.
pátek   7.30 hod. až 14.30 hod. 
telefon - spojovatelka MV: 974 811 111
tísňová linka: 158

Datová schránka: 5ixai69

S žádostí o informace se můžete obracet na:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Oddělení tisku a prevence
Nádražní 2
Plzeň 306 28

tel.: 974 321 207
fax: 974 321 208
e-mail: krpp.tisk.plzen.kraj@pcr.cz

Další povinně zveřejňované informace.

vytisknout  e-mailem