Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Název: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 2. Důvod a způsob založení:  Policie ČR byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Její postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra ČR. 
 3. Organizační struktura Policie České republiky, krajského ředitelství policie Libereckého kraje   
 4. Kontaktní spojení na Krajské ředitelství policie Libereckého kraje   
 5. Elektronická podatelna 
 6. Datové schránky:
  Krajské ředitelství policie Libereckého kraje - vsmhpv9
 7. Případné platby lze poukázat
  IČ: 72050501        
 8. DIČ:  CZ72050501  
 9. Dokumenty 
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  8.2 Rozpočet v tomto a minulém roce a obsah účetních výkazů za uplynulý rok
 10. Žádosti o informace:
  Žádosti o informace týkající se činnosti Policie ČR lze podat ústně nebo písemně nejlépe k preventivně informační skupině příslušného útvaru policie, do jehož působnosti informace spadá.
  Příjem žádostí a dalších podání:
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře - problematika cizinců, zbraní a další
 13. Popisy postupů
 14. Předpisy
  • Nejdůležitější používané předpisy
  • Vydané právní předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy - v současné době těmito smlouvami Policie ČR nedisponuje
  • Vzory licenčních smluv
  • Výhradní licence 
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. - 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.
 18. Vyžádané informace
 19. Informace o provozování automatických technických systémů(§ 42f odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky)
 20. Zpracování osobních údajů při plnění úkolů Policie České republiky
   

 

vytisknout  e-mailem