Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Používání vozidel v civilním provedení ke služebním účelům (rok 2005)

Žadatel požadoval odpovědi na následující otázky:1. Která právní norma umožňovala Policii ČR používat v roce 1995 ke služebním účelům vozidla bez označení příslušnosti k Policii ČR (v civilním provedení)? 2. Může si takové vozidlo „vynucovat“ právo přednosti v jízdě?  

1. V ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že „Policie je oprávněna užívat zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel“.
 
Z toho vyplývá, že používání vozidel ve zvláštním barevném provedení a označení je oprávněním, nikoliv povinností. Policie ČR tedy mohla k plnění úkolů, které jí ukládá zákon, používat vozidla v civilním i v tzv. policejním provedení (viz výše).
 
2. Podle ustanovení § 52 odst. 1 vyhlášky Federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, „musí být motorová a přípojná vozidla ozbrojených sil a ozbrojených sborů, která určí příslušná ministerstva, kromě předepsaného osvětlení vybavena ještě jedním nebo dvěma zvláštními výstražnými světly, která i svojí barvou zřetelně upozorňují všechny účastníky silničního provozu na zvláštní charakter těchto vozidel.
 
Podle ustanovení § 54 odst. 3 vyhlášky Federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, musela mít vozidla ozbrojených sil a ozbrojených sborů, která určí příslušná ministerstva, která jsou vybavena zvláštními výstražnými světly, ještě zvláštní zařízení vydávající typická zvuková znamení.
 
Povinnosti řidičů vozidel vybavených takovým zařízením (vozidel s právem přednosti v jízdě) a řidičů ostatních vozidel byly mimo jiné vymezeny v ustanovení § 35 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


9. 4. 2009

vytisknout  e-mailem