Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Potvrzení o provedení úkonu

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací: 

1. Jak mají příslušníci PČR postupovat při žádosti o vydávání potvrzení? Existuje nějaká jednotná metodika upravující postup PČR v této situaci?

2. Jak vypadá formulář pro toto potvrzení? Žádám o zaslání vzoru.

3. Má být tento tiskopis součástí výstroje příslušníka PČR, případně služebního vozidla, podobně jako pokutové bloky atd.? Mají jej příslušníci PČR běžně u sebe?

4. Jak mám postupovat v případě, že policista odmítá potvrzení vystavit na místě a zároveň odmítá jet na služebnu, kde by toto potvrzení vystavit mohl?

5. Někteří policisté mi při mé žádosti tvrdili, že mi musí stačit pokutový blok, případně kopie ohlášení do správního řízení. Ani jeden z těchto dokladů neobsahuje údaje nutné pro řádnou omluvu v zaměstnání, tzn. čas a doba trvání úkonu, místo provádění, razítko atd. Nehledě na to, že v případě, že při kontrole je vše v pořádku, tak ani jeden z výše uvedených dokumentů nedostanu.

6. V případě, že mi potvrzení policisté ani v jednom případě nevystavili, je možné jej získat dodatečně? Datum, služební čísla policistů a celkový průběh provádění úkonu mám pečlivě zaznamenán.

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

K otázce č. 1:

Příslušníci Policie ČR postupují v případě žádosti o vydání potvrzení o provedeném úkonu v souladu s § 109 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. To znamená, že vystaví osobě bez zbytečného odkladu písemné potvrzení o provedeném úkonu. Tuto povinnost nemají, pokud splnění této povinnosti brání okolnosti úkonu. V  tomto případě vystaví osobě potvrzení po odpadnutí okolností, které tomu dočasně brání. Úkonem se rozumí jakýkoliv úkon, který spadá do pravomoci policie, tj. využití některého ze zákonných oprávnění policie. Mezi tyto úkony lze zařadit např. kontrolu řidiče motorového vozidla v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. V rámci policie žádná metodická příručka upravující danou problematiku vydána nebyla.

K otázce č. 2:

K vystavení písemného potvrzení o úkonu byl vydán formulář „Potvrzení o provedeném úkonu“. Formulář zasíláme v příloze.

K otázce č. 3:

Tento formulář si  mohou policisté během služby vytisknout a vyplnit z informačního systému přímo ve vozidle, pokud je toto vozidlo vybaveno jako „pojízdná kancelář“, o které se zmiňujete ve Vaší žádosti.  

K otázce č. 4: 

Policista by měl vždy zdůvodnit, proč osobě nemůže vystavit potvrzení o provedeném úkonu na místě (brání mu v tom např. dopravní situace na místě, kdy musí poskytnout   první pomoc zraněným, zajistit odklon dopravy apod.). V případě, že policista odmítne vystavit potvrzení, aniž toto odmítnutí (řádně) zdůvodní, může osoba, která o toto potvrzení žádala, podat stížnost na profesní pochybení policisty nejlépe na odboru vnitřní kontroly příslušného krajského ředitelství policie. 

K otázce č. 5:

Pokutový blok nemůže nahradit potvrzení o provedeném úkonu.

K otázce č. 6:

V případě, že nebylo potvrzení o úkonu vystaveno, je možné jej vyžádat od příslušného obvodního (místního) oddělení dodatečně.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 1. 7. 2016

 

 

 

vytisknout  e-mailem