Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Potápěči z expertní mise byli oceněni policejním prezidentem

Uskutečněná expertní mise, konaná ve dnech 3. - 12. září 2012, byla velmi úspěšná a provedené potápěčsko-pyrotechnické činnosti sklidily uznání. 

Dne 4. října 2012 přijal policejní prezident policisty, kteří se zúčastnili mise v Bosně a Hercegovině. Při slavnostním ocenění byly předány Čestné medaile dvanácti policejním potápěčům, dvěma příslušníkům Pyrotechnické služby a jednomu příslušníkovi Zásahové jednotky Královéhradeckého kraje. Policejní prezident plk. Mgr. Martin Červíček poděkoval potápěčům (video, velikost cca 100MB) za reprezentaci policie i jejich každodenní práci, která je nezbytnou součásti jejich činnosti. Třem členům mise byly předány plakety. Poděkovat účastníkům mise přišel také plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek PP pro vnější službu a plk. JUDr. Michal Dlouhý Ph.D. ředitel Pyrotechnické služby PČR.
 
Cílem zahraniční služební cesty byla v rámci programu rozvojové bezpečnostní policejní spolupráce se státy západního Balkánu, faktická pomoc příslušníků Pyrotechnické služby Policie ČR, Zásahové jednotky Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje, odboru speciálních potápěčských činností a výcviku ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR jednotce Statě Investigation and Protection Agency (dále jen SIPA), spočívající v nalezení a vyzdvižení munice. Mělo se jednat o cca 150 ks dělostřelecké minometné munice ráže 120 mm k vyzdvižení ze dna řeky Sávy poblíž městečka Orašje v Bosně a Hercegovině. Na dno řeky se munice dostala v průběhu válečného konfliktu v letech 1991 – 1995.
 
O pomoc požádala oficiálně bosenská strana a vycházela z předběžného požadavku předneseného bosenskou stranou a hostitelskou jednotkou SIPA při jednáních uskutečněných v roce 2011. Důležitým faktem při těchto jednáních bylo také to, že SIPA nedisponuje specialisty vyškolenými pro vyhledávání, evaluování a manipulaci s výbušnými prostředky pod vodní hladinou.
 
Vzhledem k rozsahu propátrávaného úseku a také možnému riziku se policejní potápěči z Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku velmi intenzivně a poctivě připravovali na misi. K tomu využili řeku Dyji jako lokalitu, podobnou té v Bosně. Zde zdokonalovali postupy a metody, které pak použili právě při vytažení munice na řece Sávě.
 
Při příjezdu na místo dne 3. září 2012 došlo ke zkontaktování všech zasahujících složek. Dle memoranda o porozumění měl každý subjekt svůj úkol. Hraniční policie Bosny a Hercegoviny měla za úkol střežit místo zásahu z hladiny pomocí policejního plavidla. Místní policejní oddíl z Orašje měl za úkol střežit základnu českého týmu. Federální civilní ochrana Bosny a Hercegoviny protokolárně přebírala vyzdviženou a pyrotechniky PČR zkontrolovanou munici. Armádní pyrotechnici Bosny a Hercegoviny tuto munici přebírali a skladovali, dalším jejich úkolem bylo zničení nalezené munice výbuchem ve vojenském polygonu na jihozápadě Bosny a Hercegoviny. Další důležitý úkol plnila chorvatská hraniční policie, která střežila místo zásahu z chorvatského břehu. Všechny subjekty své úkoly splnily bezezbytku.
 
Ponory policejních potápěčů probíhaly v proudu, v hloubkách 5 metrů, při viditelnosti do jednoho metru (viz videozáznam z nálezu munice, velikost cca 92MB). Pátrání probíhalo podél natažených lan v korytě řeky Sávy. Podle viditelnosti byla pořizována foto a videodokumentace. Pořízené záběry nalezené munice byly poté na břehu vyhodnoceny a byl stanoven další bezpečný postup při manipulaci. Vyzdvižení munice na plavidlo bylo provedeno pomocí tzv. nekonečného lana, kdy potápěč - pyrotechnik jednotlivé kusy munice navázal na nekonečné lano a následovalo vytažení navázaného kusu munice do plavidla. Příslušníky Pyrotechnické služby PČR byla po celou dobu expertní mise zabezpečována bezpečná manipulace s vyzdviženou municí nad hladinou (viz fotogalerie z mise). 
 
V průběhu expertní mise byl propátrán úsek koryta řeky Sávy cca 100 x 100 metrů, v němž bylo nalezeno 151 kusů munice. Z tohoto počtu dva kusy dělostřeleckých minometných granátů ráže 120mm musely být zničeny na místě nálezu z důvodu jejich manipulační nestability. Ostatní nalezená a vyzdvižená munice byla převezena do přísně střeženého vojenského polygonu. Zde byla zničena výbuchem. Je nutné zdůraznit, že v místě, kde zasahovali potápěči PČR se dle informací zasahujících a spolupracujících složek jak Bosny a Hercegoviny tak chorvatské strany, nachází ještě několik set kusů různých typů munice. Vzhledem k vynikajícímu výkonu celého expertního týmu bylo předběžně žádáno o pokračování v odminování blízkého okolí již prohledané části koryta řeky Sávy. Příslušníky Federální civilní ochrany Bosny a Hercegoviny bylo sděleno, že v řece Sávě se nachází také potopená válečná loď, která obsahuje několik kusů torpéd a cca 200 kusů dělostřelecké munice ráže 250mm. I v tomto případě byli potápěči požádáni o vyzdvižení této munice.
 
 
 
Další mezinárodní spolupráce Odboru speciálních potápěčů PČR:                                                                                                     
  • se speciálními jednotkami v rámci Evropy např. Rakousko-protiteroristická jednotka Cobra
  • spolupráce se zeměmi západního Balkánu - Bosna (pyrotechnické činnosti pod vodní hladinou)
  • nabídka pomoci při pádu policejního vrtulníku v roce 2011 do rakouského jezera Achensee   –  vrak s těly se nacházel v hloubce 104 metrů (jako jediní v Evropě byli schopni  vyslat tým hloubkových potápěčů)
  • navázání spolupráce s Úřadem pro námořní výzkum USA
  • plánovaná mezinárodní cvičení v rámci fondů ISAC
 
nprap. Bc. Štěpánka Zatloukalová
Tisková mluvčí Policejního prezidia
8. října 2012
 
 

 

Odkazy do noveho okna

Poděkování - česká verze

Poděkování - česká verze 

Detailní náhled

Poděkování - originál

Poděkování - originál 

Detailní náhled

Společná fotografie

Společná fotografie 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem