Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postup služebního funkcionáře při ustanovování příslušníka na služební místo

I

Jestliže se uvolní služební místo dosud obsazené jiným příslušníkem nebo je v systemizaci služebních míst vytvořeno služební místo nové, je služební funkcionář v rámci první fáze povinen přednostně ustanovit na toto volné služební místo příslušníka téhož bezpečnostního sboru, který
A. dosáhl požadovanou služební hodnost

 1. byl odvolán z dosavadního služebního místa z toho důvodu, že
  1. jeho dosavadní služební místo bylo v důsledku organizačních změn zrušeno (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona),
  2. zanikla platnost jeho osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi (§ 25 odst. 1 písm. b) zákona),
  3. to vyžaduje důležitý zájem služby, působí-li jako agent nebo plní úkoly při předstíraném převodu anebo plní úkoly při zvláštní ochraně svědka (§ 25 odst. 2 zákona),
  4. pozbyl zdravotní, fyzickou nebo osobnostní způsobilost požadovanou pro toto služební místo (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona),
  5. to vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby těhotné příslušnice, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice, která kojí, jestliže a nepodaří-li se odstranit rizika spojená s výkonem její služby (§ 25 odst. 3 zákona),
  i v jiném místě služebního působiště, jestliže tomu nebrání důvody uvedené v § 85 odst. 2 zákona;
 2. je zařazen v záloze pro přechodně nezařazené příslušníky (§ 32 odst. 1 a 3 zákona) po dobu 1 roku nebo dobu kratší z důvodu
  1. organizačních změn,
  2. zániku platnosti osvědčení,
  3. nemožnosti ustanovení po vynětí ze zálohy činné, zálohy pro studující, zálohy zvláštní nebo zálohy neplacené,
  4. pozbytí zdravotní, fyzické nebo osobnostní způsobilosti požadované pro dosavadní služební místo (jiný zvláštní požadavek),
  5. nemožnosti odstranit rizika spojená s výkonem služby příslušnice těhotné, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice, která kojí,
  i v jiném místě služebního působiště, jestliže tomu nebrání důvody uvedené v § 85 odst. 2 zákona;
 3. má být vyňat ze zálohy činné (§ 29 zákona),
 4. má být vyňat ze zálohy pro studující (§ 30 zákona),
 5. má být vyňat ze zálohy neplacené (§ 33 zákona),
 6. skončilo mu zproštění výkonu služby, nebyl-li dosud ustanoven na služební místo (§ 215 odst. 6 zákona),
  i v jiném místě služebního působiště, jestliže tomu nebrání důvody uvedené v § 85 odst. 2 zákona;

B) dosáhl vyšší služební hodnost a

 1. byl odvolán z dosavadního služebního místa proto, že
  1. požádal o převedení na jiné služební místo (§ 26 odst. 2 zákona),
  2. podle závěru služebního hodnocení dosahuje neuspokojivých výsledků ve výkonu služby (§ 26 odst. 4 zákona),
 2. je zařazen v záloze pro přechodně nezařazené (§ 32 odst. 1 a 3 zákona) po dobu delší než 1 rok z důvodu
  1. organizačních změn,
  2. zániku platnosti osvědčení,
  3. nemožnosti ustanovení po vynětí ze zálohy činné, zálohy pro studující, zálohy zvláštní nebo zálohy neplacené,
  4. pozbytí zdravotní, fyzickou nebo osobnostní způsobilost požadovanou pro dosavadní služební místo (jiný zvláštní požadavek),
  5. nemožnosti odstranit rizika spojená s výkonem služby příslušnice těhotné, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice, která kojí,
  i v jiném místě služebního působiště, jestliže tomu nebrání důvody uvedené v § 85 odst. 2 zákona;
 3. je zařazen v záloze pro přechodně nezařazené z důvodu, že podle závěru služebního hodnocení dosahoval neuspokojivých výsledků (§ 32 odst. 2 zákona),
 4. má být vyňat ze zálohy neplacené, do níž byl zařazen z důvodu udělení služebního volna bez poskytnutí služebního příjmu (§ 33 písm. b) zákona) a nelze ho ustanovit na služební místo pro které je stanovena jím dosažená služební hodnost,
  i v jiném místě služebního působiště, jestliže tomu nebrání důvody uvedené v § 85 odst. 2 zákona.

Obsahuje-li evidence systému OSM více uvedených nezařazených příslušníků, služební funkcionář ustanoví na služební místo některého z těchto příslušníků na základě volné úvahy. Přitom zpravidla zohledňuje délku a druh dosavadní praxe, získaný další odborný požadavek, místo dosavadního služebního působiště, místo trvalého pobytu příslušníka apod. Může též přihlédnout k oprávněným zájmům příslušníka.

II.

Neobsahuje-li evidence systému OSM nezařazené příslušníky téhož bezpečnostního sboru, je služební funkcionář povinen na služební místo ustanovit příslušníka jiného bezpečnostního sboru, s výjimkou zpravodajské služby, který
A) dosáhl požadovanou služební hodnost a

 1. byl odvolán z dosavadního služebního místa z důvodu, že
  1. jeho dosavadní služební místo bylo v důsledku organizačních změn zrušeno (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona),
  2. zanikla platnost jeho osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi (§ 25 odst. 1 písm. b) zákona),
  3. to vyžaduje důležitý zájem služby, působí-li jako agent nebo plní úkoly při předstíraném převodu anebo plní úkoly při zvláštní ochraně svědka (§ 25 odst. 2 zákona),
  4. pozbyl zdravotní, fyzickou nebo osobnostní způsobilost požadovanou pro toto místo,
  5. to vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby těhotné příslušnice, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice, která kojí, jestliže a nepodaří-li se odstranit rizika spojená s výkonem její služby (§ 25 odst. 3 zákona),
  i v jiném místě služebního působiště, jestliže tomu nebrání důvody uvedené v § 85 odst. 2 zákona;
 2. je zařazen v záloze pro přechodně nezařazené příslušníky (§ 32 odst. 1 a 3 zákona) po dobu 1 roku nebo dobu kratší z důvodu
  1. organizačních změn,
  2. zániku platnosti osvědčení,
  3. nemožnosti ustanovení po vynětí ze zálohy činné, zálohy pro studující, zálohy zvláštní nebo zálohy neplacené,
  4. pozbytí zdravotní, fyzické nebo osobnostní způsobilosti požadované pro dosavadní služební místo (jiný zvláštní požadavek),
  5. nemožnosti odstranit rizika spojená s výkonem služby příslušnice těhotné, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice, která kojí,
  i v jiném místě služebního působiště; jestliže tomu nebrání důvody uvedené v § 85 odst. 2 zákona;

B) dosáhl vyšší služební hodnost a

 1. byl odvolán z dosavadního služebního místa proto, že
  1. požádal o převedení na jiné služební místo (§ 26 odst. 2 zákona),
  2. podle závěru služebního hodnocení dosahuje neuspokojivých výsledků ve výkonu služby (§ 26 odst. 4 zákona),
 2. je zařazen v záloze pro přechodně nezařazené (§ 32 odst. 1 a 3 zákona) po dobu delší než 1 rok z důvodu
  1. organizačních změn,
  2. zániku platnosti osvědčení,
  3. nemožnosti ustanovení po vynětí ze zálohy činné, zálohy pro studující, zálohy zvláštní nebo zálohy neplacené,
  4. pozbytí zdravotní, fyzické nebo osobnostní způsobilosti požadované pro dosavadní služební místo (jiný zvláštní požadavek),
  5. nemožnosti odstranit rizika spojená s výkonem služby příslušnice těhotné, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice, která kojí,
 3. je zařazen v záloze pro přechodně nezařazené z důvodu, že podle závěru služebního hodnocení dosahoval neuspokojivých výsledků (§ 32 odst. 2 zákona),
  i v jiném místě služebního působiště, jestliže tomu nebrání důvody uvedené v § 85 odst. 2 zákona.

Obsahuje-li evidence systému OSM více uvedených nezařazených příslušníků jiného bezpečnostního sboru, služební funkcionář ustanoví na služební místo některého z těchto příslušníků na základě volné úvahy. Přitom zpravidla zohledňuje délku a druh dosavadní praxe, získaný další odborný požadavek, místo dosavadního služebního působiště, místo trvalého pobytu příslušníka apod. Může též přihlédnout k oprávněným zájmům příslušníka.

III.

Neobsahuje-li evidence systému OSM nezařazené příslušníky téhož bezpečnostního sboru, ani jiného bezpečnostního sboru, které je služební funkcionář povinen ustanovit na služební místo, je oprávněn na služební místo ustanovit příslušníka
A) téhož bezpečnostního sboru, který

 1. dosáhl požadovanou služební hodnost a
  1. požádal o převedení na jiné služební místo (§ 25 odst. 4 zákona),
  2. byl při přijetí do služebního poměru jmenován do služební hodnosti dosažené v předchozím služebním poměru (§ 18 odst. 3 zákona),
  3. byl přijat do služebního poměru a jmenován do služební hodnosti referent nebo vrchní referent (§ 18 odst. 1 zákona),
 2. dosáhl služební hodnost o jeden stupeň nižší než je služební hodnost vrchní referent, asistent a vrchní asistent, a požádal o převedení na jiné služební místo (§ 26 odst. 3 a § 22 odst. 1 zákona),

B) jiného bezpečnostního sboru, s výjimkou zpravodajské služby, který dosáhl požadovanou služební hodnost a

 1. požádal o převedení na jiné služební místo (§ 25 odst. 4 zákona),
 2. má být vyňat ze zálohy činné, zálohy pro studující nebo zálohy neplacené, do níž byl podle § 33 písm. a) zákona zařazen z důvodu udělení rodičovské dovolené,

C) příslušníka téhož nebo jiného bezpečnostního sboru, s výjimkou zpravodajské služby, který

 1. 1. dosáhl služební hodnost o jeden stupeň nižší, než je služební hodnost vrchní referent, asistent nebo vrchní asistent, a o převedení na jiné služební místo požádal (§ 26 odst. 3 zákona),
 2. dosáhl požadovanou služební hodnost a skončilo mu zproštění výkonu služby (§ 215 odst. 6 zákona),
 3. dosáhl vyšší služební hodnost a
  1. je zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené z důvodu
   • aa) organizačních změn,
   • bb) zániku platnosti osvědčení,
   • cc) nemožnosti ustanovení po vynětí ze zálohy činné, zálohy pro studující, zálohy zvláštní nebo zálohy neplacené,
   • dd) pozbytí zdravotní, fyzické nebo osobnostní způsobilosti požadované pro dosavadní služební místo (jiný zvláštní požadavek),
   • ee) nemožnosti odstranit rizika spojená s výkonem služby příslušnice těhotné, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice, která kojí, po dobu kratší než 1 rok,
   a o převedení na jiné služební místo požádal,
  2. má být vyňat ze zálohy činné, zálohy pro studující nebo zálohy neplacené, do níž byl podle § 33 písm. a) zařazen z důvodu udělení rodičovské dovolené,
   a o převedení na jiné služební místo požádal,

D) příslušníka zpravodajské služby, který dosáhl požadovanou služební hodnost, který požádal o převedení na jiné služební místo (§ 25 odst. 4 zákona).

Obsahuje-li evidence systému OSM více uvedených nezařazených příslušníků vlastního bezpečnostního sboru, nebo jiného bezpečnostního sboru, služební funkcionář ustanoví na služební místo některého z těchto příslušníků na základě volné úvahy. Přitom zpravidla zohledňuje délku a druh dosavadní praxe, získaný další odborný požadavek, místo dosavadního služebního působiště, místo trvalého pobytu příslušníka apod. Může též přihlédnout k oprávněným zájmům příslušníka.

IV.

Není-li při obsazování volného služebního místa k dispozici příslušník, kterého by bylo možno ustanovit na služební místo ve třech fázích uvedených v § 20 zákona, je na obsazení volného služebního místa obligatorně vyhlášeno podle § 22 zákona výběrové řízení. Výběrové řízení na volné služební místo vyhlašuje ředitel bezpečnostního sboru, pokud tím nepověří jiného podřízeného služebního funkcionáře. Ze zásady povinného obsazování volných služebních míst výběrovým řízením je stanovena výjimka, která se týká obsazování služebních míst, pro něž je stanovena služební hodnost referent, vrchní referent, asistent a vrchní asistent. Služební funkcionář proto výběrové řízení nevyhlásí nejen tehdy, jestliže uvedená služební místa lze obsadit podle citovaného § 20, ale na základě vlastního uvážení také tehdy, jestliže na takové služební místo má být z jeho rozhodnutí ustanoven příslušník, který má služební hodnost o jeden stupeň nižší, než je služební hodnost vrchní referent, asistent nebo vrchní asistent, požadovaná pro volné služební místo. Výběrového řízení se mohou zúčastnit příslušníci všech bezpečnostních sborů, kteří dosáhli služební hodnosti o jeden stupeň nižší, než je služební hodnost stanovená pro obsazované služební místo.

Uchazeč musí pro služební místo splňovat následující požadavky:

 1. stanovený stupeň vzdělání,
 2. obor nebo zaměření vzdělání, jestliže jsou pro služební místo stanoveny,
 3. jiný zvláštní požadavek, je-li pro služební místo stanoven,
 4. stanovenou dobu trvání služebního poměru,
 5. další odborný požadavek, jde-li o odborný požadavek, bez jehož splnění nelze na služební místo ustanovit a
 6. dosahovat podle závěru služebního hodnocení alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby.

Jestliže je obsazováno služební místo, pro které je stanovena nejvýše služební hodnost vrchní komisař, může se výběrového řízení zúčastnit také příslušník, který dosáhl vysokoškolského vzdělání, i když dosáhl o dva a více stupňů nižší služební hodnost. I tento uchazeč musí splňovat požadavky stanovené pro volné služební místo, s výjimkou požadavku doby trvání služebního poměru pro služební hodnost. V této souvislosti se užívá pojmu „akcelerovaný postup”.

Obsazuje-li se služební místo, pro které je v systemizaci služebních míst bezpečnostního sboru vyznačen zvláštní požadavek oboru nebo zaměření vzdělání, může se do výběrového řízení přihlásit i občan, který splňuje podmínky přijetí do služebního poměru, jestliže splňuje stanovené požadavky. Jedná se o tzv. „boční vstup” do kariérního systému. Zákon nevymezuje jakým způsobem může tento příslušník dále postupovat po kariérním žebříčku. Nestanoví pro tento postup žádné omezení, což znamená, že i příslušník, který se dostal do vyšší služební hodnosti díky bočnímu vstupu, se napříště může přihlásit do výběrového řízení na služební místo se služební hodností o stupeň vyšší. V tom je možno spatřovat nedostatek právní úpravy, který by mohl vést ke zneužití bočního vstupu pro budoucí obsazení služebního místa, pro který není v systemizaci služebních míst vyznačen zvláštní požadavek oboru nebo zaměření vzdělání.

vytisknout  e-mailem