Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postup Policie ČR při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se ve svém podání ptá na další postup Policie ČR při šetření konkrétního trestního případu a zároveň požaduje informace k postupu Policie ČR při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Otázky pod body 1 až 4 se týkají působnosti Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Proto v této části Vaše podání postupuji  řediteli uvedeného útvaru k vyhodnocení a dalšímu postupu. K této části podání mohu ještě v obecné rovině upozornit na to, že pokud se domníváte, že Policie ČR nepostupovala v konkrétním trestním případě v souladu se zákonem, můžete se obrátit na místně a věcně příslušné státní zastupitelství, které vykonává dozor v přípravném řízení nad činností policejních orgánů. Pokud nejste spokojen s činností příslušného státního zástupce, můžete se obrátit na státního zástupce bezprostředně vyššího státního zastupitelství. Dále Vás upozorňuji na skutečnost, že i podání označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhodnocuje stejně jako ostatní podání podle jeho skutečného obsahu.
 
K otázce č. 5 a 6 Vám sděluji, že vnitřní postup Policie ČR při vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. je upraven závazným pokynem policejního prezidenta č. 157/2008, o zajišťování svobodného přístupu k informacím v Policii ČR. Zmíněný závazný pokyn vymezuje úkoly a odpovědnost útvarů a organizačních článků policie v této oblasti. Policie ČR je ze zákona samostatným povinným subjektem. Podle výše uvedeného závazného pokynu je zpracovatelem žádosti ten útvar nebo organizační článek, do jehož působnosti spadá požadovaná informace. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti pak mohou vydávat pouze v závazném pokynu vyjmenovaní služební funkcionáři. Za vyřízení žádosti je tedy ve vztahu k žadateli odpovědná Policie ČR jako povinný subjekt a v jejím rámci určený zpracovatel žádosti, nikoliv konkrétní osoba, kterou žadatel do žádosti označí. Pokud se domníváte, že ze strany Policie ČR nebyl při vyřizování žádosti dodržen zákonný postup, můžete podat stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Stížnost se podává u povinného subjektu v zákonem stanovené lhůtě. Doporučujeme tuto stížnost podávat u útvaru nebo organizačního článku policie, který vyřizoval žádost v I. stupni. Povinný subjekt může stížnost vyřídit v autoremeduře, jinak je povinen předložit stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.


1. 2. 2010

vytisknout  e-mailem