Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postavení občanů třetích zemí po vstupu ČR do EU

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Ředitelství služby cizinecké policie byla doručena dne 21. listopadu 2022 prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o sdělení následující informace: „žádám o poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb., a to o poskytnutí informací, jak se po vstupu České republiky do EU a poté, co začala být vázána Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29.04.2004, řešilo postavení občanů třetích zemí, kteří předtím získali povolení k trvalému pobytu podle dosavadní právní úpravy jako občané třetích zemí, kteří se slučují s občanem České republiky, např. podle § 65/1 písm. a) bod 2 z.č. 326/1999 Sb. Konkrétně žádám o informaci, zda po vstupu ČR do EU a s tím související novelizací z. č. 326/1999 Sb., byli automaticky takoví cizinci považováni za rodinné příslušníky občanů EU podle § 15a z. č. 326/1999 Sb. a tím pádem za držitele povolení k trvalému pobytu podle Hlavy IVa z. č. 326/1999 Sb., upravující pobyt občana EU a jejich rodinných příslušníků na území. Pokud k této problematice existoval nebo stále existuje nějaký interní pokyn nebo předpis, kterým se příslušné správní orgány řídily či stále řídí, žádám o poskytnutí kopie takového stanoviska nebo předpisu. Tuto žádost odůvodňuji tím, že praxe v těchto případech není jednotná, protože některým mým klientům při prodloužení platnosti povolení k trvalému pobytu byl vydán průkaz o povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU, avšak některým klientům byl při prodloužení vydán běžný průkaz o povolení k pobytu občana třetí země. V přechodných ustanoveních k jednotlivým novelám zákona o pobytu cizinců jsem nenašel nic, co by postavení takových cizinců řešilo v rámci zákona.

Po přezkoumání žádosti Ředitelství služby cizinecké policie  výše požadovanému sděluje, že Česká republika vstoupila do Evropské unie dnem 1. května 2004. Tímto dnem byla vyjádřena dosavadní skutečnost, že cizinec je rodinným příslušníkem jiného cizince upřesňujícím způsobem navazujícím na vstup České republiky do Evropské unie, že cizinec je rodinným příslušníkem občana Evropské unie[1]).

Následně bylo vůči těmto cizincům postupováno jako vůči rodinným příslušníkům občanů Evropské unie. Tito cizinci tedy byli automaticky považováni za rodinné příslušníky občanů Evropské unie.

Specificky k této problematice neexistoval a neexistuje žádný interní pokyn ani předpis, kterým by se příslušné správní orgány řídily, neboť postavení těchto cizinců nevyvolávalo potřebu jeho vydání.

Průkazy o povolení k pobytu pro cizince byly těmto cizincům postupně od 27. dubna 2006 nahrazovány průkazy o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie.

Zpracovala:

kpt. MgA. Patricie Peterková
tel.: 841 389

 

[1]) Čl. I bod 18 a čl. VI odst. 1 zákona č. 217/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., [§ 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů].

vytisknout  e-mailem