Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poskytnuté informace v rámci zákona č. 106/1999 Sb.,

ÚOOZ - zveřejněné informace za rok 2015 

 

Poskytnuté informace v rámci zákona č. 106/1999 Sb., zveřejnění na internetových stránkách

V souladu s §5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zveřejnění níže uvedených informací na internetových stránkách P ČR.

Informace týkající se personálního stavu útvaru
Žadatel se domáhal informací o aktuálním počtu zaměstnanců a policistů  ÚOOZ SKPV. Informace byla žadateli poskytnuta.  
kpt. Mgr. Iva Knolová 2016

Informace týkající se rozpočtu ÚOOZ SKPV během uplynulých deseti let, mzdy policistů
Jaká byla výše rozpočtu celého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v jednotlivých letech 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, a 2005 a v roce následujícím, to byla otázka žadatele, která byla poskytnuta.  Stejně tak byly žadateli poskytnuty vyžádané údaje o příjmech některých policistů. 
kpt. Mgr. Iva Knolová 2016

Informace o výši nákladů spojených se stravováním osob, které jsou omezeny na svobodě
Žadatel se domáhal informací o výši finanční částky určené na stravné a jednotlivé dávky pokrmů pro zatčené a vyslýchané osoby v souvislosti s trestním řízením, které jsou povinni příslušníci ÚOOZ těmto osobám poskytnout, včetně předpisu, který tuto problematiku upravuje. Žadatel informace obdržel.
kpt. Mgr. Iva Knolová 2015

                                                                                                   plk. Mgr. Pavel Hanták v.r.
                                                                                                         vedoucí odboru

vytisknout  e-mailem