Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pořizování záznamů (zvukových, obrazových nebo kombinovaných)

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

„1. Zda mají příslušníci Policie ČR povinnost při jakémkoli zásahu pořizovat audiovizuální záznam, resp. za jakých okolností je nutné pořizovat tento záznam? Zejména, zda mají tuto povinnost když provádějí zásah v cizím obydlí?
2. Pokud je u zásahu přítomen policejní vyjednavač, je nutné pořizovat audiovizuální záznam?
3. Existuje metodika, která upravuje povinnost zaznamenávat průběh zásahu na audiovizuální záznam? Pokud ano, poprosil bych o zaslání této metodiky.
4. Po jakou dobu je případný audiovizuální záznam uchováván.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům žadateli sdělila:

ad 1) Oprávnění pořizování záznamů (zvukových, obrazových nebo kombinovaných) vyplývá ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kde v ust. § 62. v odst. 1 je uvedeno: „Policie může, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných a zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu úkonu“. Povinnost použití záznamového zařízení policista nemá, ale může jej použít, jak je uvedeno výše v citaci ust. § 62 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

ad 2) K problematice vyjednávání lze uvést, že ne všechna vyjednávání probíhají tzv. napřímo, tedy tváří v tvář. Vyjednávání může probíhat např. pouze telefonicky, kdy vyžití vizuálního zařízení by bylo bezpředmětné. Policejní vyjednavači nemají stanovenou povinnost používat záznamová zařízení, avšak pokud se tato skutečnost jeví nezbytná pro plnění úkolu, lze je využít. Opět s odkazem na výše uvedené ust. § 62 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

ad 3) Ano, je jím pokyn policejního prezidenta č. 89 ze dne 12. května 2021, o pořizování obrazových, zvukových nebo kombinovaných záznamů (o pořizování záznamů), který byl žadateli poskytnut.

ad 4) Dle pokynu policejního prezidenta č. 89 ze dne 12. května 2021, o pořizování obrazových, zvukových nebo kombinovaných záznamů (o pořizování záznamů), je doba uchovávání upravena v Čl. 13., který uvádí:
„(1) Délka trvání záznamu je omezena kapacitou datového nosiče technického
dokumentačního prostředku, přičemž technický dokumentační prostředek umožňuje
příjemci (podle čl. 10 odst. 1 písm. a)) v terénu přehrát historii pořízených záznamů
(např. pro kontrolu funkčnosti nebo jinou služební potřebu) v závislosti na konkrétním
typu technického dokumentačního prostředku.
(2) Po uložení záznamu na záznamní úložiště a provedení jeho kontroly,
provede vedoucí pracovník nebo určený pracovník výmaz záznamu z datového
nosiče. Pokud technický dokumentační prostředek neumožňuje manuální výmaz
záznamu, ale pouze automatický výmaz, musí být záznam vymazán nejpozději do
30 dnů ode dne pořízení.
(3) Výmaz záznamu uloženého z technického dokumentačního prostředku na
záznamní úložiště se provádí po 30 dnech od jeho uložení.“

pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 6. 12. 2022

vytisknout  e-mailem