Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pořizování identifikačních fotografií

Žadatel se domáhal poskytnutí informací ohledně pořizování identifikačních fotografií v rámci identifikačních úkonů prováděných Policií České republiky při zadržení podezřelé osoby. Konkrétně požadoval: 

ID úkony

Policie České posoudila uvedenou žádost a dospěla k závěru, že žadatel má na mysli interní akty řízení platné a účinné v době, kdy s ním byly provedeny identifikační úkony podle § 65 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. dne 9. listopadu 2009 a poskytla žadateli následující informace.
 
  • K výše uvedenému datu bylo provádění identifikačních úkonů upraveno rozkazem policejního prezidenta č. 67/2009, o identifikačních úkonech a provozování zkušebního provozu informačního systému FODAGEN (dále jen „RPP č. 67/2009“), a závazným pokynem policejního prezidenta č. 100/2001 Sb., ke kriminalistickotechnické činnosti Policie České republiky (dále jen „ZPPP č. 100/2001“).
 
  • RPP č. 67/2009 v příloze č. 1 stanoví zásady provádění identifikačních úkonů a provozování systému FODAGEN.
 
Článek 1 této přílohy popisuje charakteristiku a účel systému FODAGEN a v odstavci 2 uvádí:
2) Systém FODAGEN je určen ke zpracování informací o provedených identifikačních úkonech (popisování, fotografování, daktyloskopování, odebírání biologického materiálu) a v té souvislosti získaných osobních údajů a je využíván
a)    při předcházení a odhalování trestné činnosti, zjišťování pachatelů trestných činů a konání vyšetřování o trestných činech a proviněních,
b)    v souvislosti s plněním úkolů policie při identifikaci osob,
c)    při pátrání po osobách.
         Článek 2 této přílohy popisuje obsah systému FODAGEN a v odstavci 1 písmeno b) uvádí evidenci identifikačních úkonů, která zahrnuje:
  • třídílné kriminalistické fotografie, fotografie celé postavy, portrétní fotografie a fotografie zvláštních znamení – např. tetování, piercing (dále jen „kriminalistická fotografie”),
  • popis osob,
  • záznam o pořízení daktyloskopických otisků,
  • záznam o odebrání biologického materiálu za účelem zjištění profilu DNA.
Článek 3 této přílohy obecně charakterizuje identifikační úkony a v odstavci 1 uvádí:
1) Identifikační úkony jsou prováděny kriminalistickými techniky, případně jinými příslušníky policie proškolenými ke kriminalistickotechnické činnosti a určenými k provádění identifikačních úkonů (dále jen „technik“) v souladu s interním aktem řízení (závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001 Sb., ke kriminalistickotechnické činnosti Policie České republiky) na základě písemné žádosti (formulář – příloha č. 2 k tomuto rozkazu) příslušníka policie nebo policejního orgánu, kterou po provedení identifikačních úkonů založí k pomocným materiálům trestního spisu.
      ZPPP č. 100/2001 upravuje kriminalistické fotografování osob v článku 332:
1) Kriminalistické fotografie osob se pořizují pro účely kriminalistických evidencí, zejména za účelem zjištění totožnosti. Fotografií se dokumentují morfologicko-anatomické znaky osoby i v případech přirozených nebo úmyslných změn podoby.
2) Fotografování pachatele trestného činu se provede v případech stanovených zvláštními právními předpisy.
3) Fotografování osoby se provádí na základě dožádání policejního orgánu, který trestní věc objasňuje, zpravidla u místně příslušného kriminalistickotechnického nebo znaleckého pracoviště policie. Nedílnou součástí dožádání je uvedení druhu požadované fotografie, jejich počet a stanovení termínu zhotovení.
4) Negativ pořízené fotografie se zakládá u útvaru, který fotografii vyhotovil. V případě použití digitálního přístroje se digitální fotografická data archivují obdobně jako v čl. 33c.
5) Obnovování fotografií se provádí výhradně v souvislosti s novou trestnou činností. Za účelem vyloučení rozdílu mezi podobou na fotografiích a podobou skutečnou se obnovují fotografie osob do 25 let věku po 5 letech a u osob starších 25 let znovu po 10 letech.
6) Zhotovují se tři základní fotografie na negativní černobílý film (třídílná fotografie), a to v pořadí
a) portrétní fotografie pravého profilu,
b) portrétní fotografie zpředu (en face),
c) portrétní fotografie tříčtvrtečního profilu levé strany obličeje.
7) Používá-li pachatel při trestné činnosti převlečení nebo nalíčení, které mění jeho podobu, vyhotovují se třídílné fotografie také s těmito změnami.
8) Fotografie celé postavy se pořizuje, kromě třídílné fotografie, jde-li o osobu, která
a) přichází při páchání trestné činnosti do přímého styku s poškozenými nebo svědky,
b) používá při páchání trestné činnosti různých přestrojení, zejména uniforem, pracovních oděvů a oblečení osob druhého pohlaví.
(9) Fotografovaná osoba se obleče pro ni obvyklým způsobem; ve vězeňském obleku se nefotografuje. Ženy, které se líčí, se přiměřeně (obvyklým způsobem) nalíčí.
 
  • Ke zpracování informací o provedených identifikačních úkonech je určen informační systém FODAGEN (viz příloha č. 1 k RPP č. 67/2009 čl. 1 odst. 2, čl. 2 odst. 1 písm. b). Článek 11 této přílohy popisuje povinnosti pořizovatelských a vkladatelských pracovišť a v odstavci 5 stanoví:
5) Příjemce vloží kriminalistické fotografie v elektronické podobě ve formátu JPG do systému FODAGEN v nejkratší možné době po jejich zpracování.   
 
PhDr. Jiří Vokuš, 18. 6. 2014

vytisknout  e-mailem