Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pomoc zasaženým osobám

Psychosociální pomoc
V průběhu mimořádné události nebo bezprostředně po ní provádějí složky IZS především tzv. záchranné práce (činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin). Často již ve fázi záchranných prací a poté ve fázi tzv. likvidačních prací je zasaženým poskytována další pomoc.

Míra pomoci, které se zasaženým osobám dostává, samozřejmě závisí na typu události, jejím rozsahu, trvání apod. Při událostech většího rozsahu (např. povodně) se do pomoci zasaženým kromě složek IZS zapojují obce, kraje, další státní i nestátní instituce, neziskové organizace, ale i dobrovolníci. Je poskytována humanitární pomoc, která v období po události zahrnuje zajištění základních lidských potřeb (voda, jídlo, přístřeší) a poskytnutí základní hygienické a zdravotnické pomoci, a pomoc psychosociální. 

Psychosociální pomoc chápeme jako naplňování zjištěných potřeb zasažených osob v oblasti tělesné, duševní,  duchovní a sociální, a to v souladu s jejich hodnotami v rámci humanitární pomoci a nouzového přežití. Krátkodobá psychosociální pomoc, během které se navazuje spolupráce s obcemi, místními organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi, má za cíl vyhledání a zajištění potřeb zasažených osob. Pokud nebyla psychosociální pomoc v krátké době dokončena, obce, místní organizace a nestátní neziskové organizace následně pokračují v nabízení střednědobé a dlouhodobé pomoci zasaženým osobám. Součástí psychosociální pomoci může být první psychická pomoc a krizová intervence.

První psychická pomoc
je soubor jednoduchých postupů, jejichž cílem je stabilizace psychického stavu zasažené osoby tak, aby se její situace již nezhoršovala, zajištění základních lidských potřeb včetně podpory pocitu bezpečí a předání do další péče.

Krizová intervence
je pomoc zasažené osobě v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující, většinou se objevující náhle, nečekaně. Krizová intervence se provádí osobně krizovým interventem nebo i telefonicky.

Ve fázi záchranných a likvidačních prací provádějí psychosociální pomoc (včetně první psychické pomoci a krizové intervence) psychologové složek IZS a jejich speciálně vyškolení pracovníci (členové posttraumatických intervenčních týmů HZS, krizoví interventi PČR), kteří se postupně snaží zprostředkovat na místě události další navazující psychosociální a jinou pomoc.

Webové stránky Psychosociálního intervenčního týmu ČR: www.pitcr.cz

Více o psychosociální podpoře lidem zasaženým mimořádnou událostí se dozvíte např. na: www.hzscr.cz 
Odkazy na některé organizace, které Vám mohou pomoci
Jistě existují regionální instituce či odborníci v blízkosti Vašeho bydliště, které si můžete sami vyhledat nebo byste na ně dostali kontakty např. na městském či obecním úřadu. Zde nabízíme několik odkazů na webové stránky některých organizací, které pro Vás mohou být užitečné:

 

vytisknout  e-mailem