Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Týrání svěřené osoby

Týráním svěřené osoby se rozumí zlé nakládání se svěřenou osobou, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti s určitou trvalostí. Oběť takové nakládání pociťuje jako těžké příkoří. Jedná se například o soustavné trestání formou surového bití rukou nebo pomocí různých předmětů, kopání, tahání za vlasy, dlouhou dobu trvající klečení, přivazování ke stolu, k topení, ponechání v chladném prostředí bez nutného oblečení, déle trvající odpírání stravy, časté buzení apod.

Obětí může být svěřená osoba, tedy nejen dítě, ale i osoba zletilá, která pro stáří, nemoc, invaliditu, mentální retardaci je odkázána na péči jiných osob.
 
Pachatelem nemusí být pouze zákonný zástupce, může jim být třeba učitel, zdravotnický personál, personál dětských domovů a domovů důchodců, vedoucích sportovních kroužků a ostatní osoby, které mají povinnost o osobu na nich závislou pečovat.
 
Co dělat, když k týrání došlo (dochází):
Je dobré svěřit se osobě, které důvěřujete. Může to být někdo z rodiny, učitel ve škole, výchovný poradce nebo pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí či sociálního odboru. Obrátit se můžete také na intervenční centra a další pomáhající organizace, jakými jsou linky důvěry, krizová centra a specializované neziskové organizace (pro děti, seniory, apod.).

Na tento trestný čin se vztahuje oznamovací povinnost. To znamená, že osoby, které se hodnověrným způsobem dozví o páchání takové trestné činnosti, jsou povinny věc oznámit policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci.

Po oznámení učiněném na policii, v případě zranění (včetně modřin) je zapotřebí podstoupit lékařské vyšetření. V některých případech může lékařské vyšetření předcházet oznámení. Délka vyšetřování je individuální záležitostí. Je zapotřebí podrobně prověřit, o jak závažnou a rozsáhlou trestnou činnost se jedná. V této fázi je těžiště činností přeneseno na policii a další prováděné úkony se zpravidla již samotné oběti nedotýkají.

Oběť bývá zasažena psychickými obtížemi. Pokud u něj pozorujete projevy typu obav z budoucnosti, vymizení radosti, pocit opuštěnosti, stavy úzkosti, poruchy spánku, příjmu potravy či jiné somatické poruchy, pocity únavy, vyčerpání, pocity viny, uzavření se do sebe, odmítání nejbližších, vyhledejte odbornou psychologickou pomoc a podporu.
 
Podle zákona o obětech jsou děti vystavené této trestné činnosti zvlášť zranitelnou obětí. Jsou to oběti, které vyžadují maximální ohled na zacházení a podporu. Kromě práv, která zákon připisuje všem obětem trestných činů, právě jim náleží ještě další nároky ve formě speciálních práv.

Při samotném oznámení, či v průběhu vyšetřovacích úkonů, může být psychickou oporou a nápomocí z řad policie odborně vyškolený krizový intervent. Neobávejte se požádat o jeho pomoc.
 

vytisknout  e-mailem