Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pomoc obětem trestných činů

1. Psychologické a sociální poradenství
Tyto služby zahrnují poskytnutí informací a odborného poradenství za účelem pomoci řešení nepříznivé situace. Konkrétně jde např. o:

  • poskytnutí informací o možnostech využití dalších sociálních služeb a jiných forem pomoci s ohledem na Vaše potřeby
  • zprostředkování navazujících služeb
  • sociálně terapeutické činnosti – např. poradenství v oblasti sociální a právní, psychologické poradenství, krizová pomoc
  • informace o Vašich právech a pomoc při jejich uplatňování
2. Poskytování právních informací
Jde o služby zahrnující poskytování informací a poradenství v právní oblasti, zejména zprostředkování informací týkající se práv obětí a trestního řízení. Zákon nevylučuje možnost získat v rámci těchto služeb také další právní informace, které oběť potřebuje pro řešení aktuální situace(např. informace o možnosti podat civilní žalobu, informace potřebné pro řešení finanční situace apod.). V rámci této služby můžete získat např. pomoc při uplatňování práva na peněžitou pomoc ze strany státu. Tyto služby však nezahrnují další právní pomoc, např. zastupování poškozeného v trestním řízení.
 
3. Poskytování právní pomoci
Tyto služby zahrnují např. zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů. Právní pomoc podle zákona o obětech poskytují pouze advokáti.
 
4. Restorativní programy
Jde o programy, v rámci nichž je usilováno o obnovení stavu, který byl narušen v důsledku spáchaného trestného činu. Při těchto programech se oběť a pachatel, případně další osoby, které byly trestným činem nějakým způsobem dotčeny, společně aktivně účastní na řešení věcí vzniklých v důsledku trestného činu, zpravidla za pomoci zprostředkovatele. Cílem je dosažení dohody, např. zaměřené na náhradu škody a odškodnění apod.
Jednou z nejznámějších forem restorativních programů je mediace. Cílem procesu mediace je usmíření, resp. dosažení dohody mezi obětí a pachatelem za účasti nezávislé osoby – mediátora. Předpokladem je souhlas obou stran s účastí.

 

vytisknout  e-mailem