Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dopravní nehoda

 • Informace pro účastníky dopravních nehod
 • Povinnosti účastníků dopravní nehody

Informace pro účastníky dopravních nehod

Co je dopravní nehoda
Přestože dopravní nehody mohou vzniknout také v drážní (vlakové, tramvajové apod.), ve vodní či v letecké dopravě, zde se budeme zabývat především dopravními nehodami v silniční dopravě, které jsou nejčastější. 

Dopravní nehodu ve vztahu k provozu na pozemních komunikacích definuje ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, takto:
 
„Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“
 
Pozemní komunikací je i účelová komunikace, například u čerpací stanice. Účelové komunikace však nejsou přesně definované ani evidované a proto může být působnost zákona sporná. Dopravní nehodou není srážka, při které nedojde ke hmotné škodě ani ke zranění. Definující podmínkou je účast vozidla v pohybu. Za vozidlo se nepovažuje například jezdec na zvířeti, osoba vedoucí nebo ženoucí zvířata, chodec nebo útvar chodců, lyžař nebo jezdec na kolečkových bruslích nebo skateboardu. Za chodce jsou považovány i osoby s úzkým ručním vozíkem nebo s dětským kočárkem, osoby na vozíku pro invalidy nebo vedoucí jízdní kolo nebo motocykl. Vozidlem je i jízdní kolo nebo koloběžka, potahové vozítko, ruční vozík od šířky 60 cm, tramvaj, pojízdný pracovní stroj, sněžná rolba nebo sněžný skútr. Dopravní nehodou je tedy například pád cyklisty, dojde-li k sebemenšímu zranění nebo hmotné škodě, ale nikoliv například srážka jezdce na koni s chodcem nebo náraz lyžaře do stojícího automobilu. Dopravní nehodou může být i zranění přepravované osoby vlivem jízdy vozidla, avšak dopravní nehodou není zranění při nastupování do stojícího vozidla nebo vystupování z něj.
 
Upozornění: I účastník nebo pozůstalý po účastníkovi dopravní nehody může být obětí trestného činu podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. V tom případě může jako oběť uplatňovat práva podle uvedeného zákona a žádat například odbornou pomoc či peněžitou pomoc.
 
Povinnosti účastníků dopravní nehody
Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně zastavit vozidlo, zajistit bezpečnost provozu v místě nehody, zabránit vzniku dalších škod (vytékající paliva nebo maziva, odpojení elektroinstalace, označení místa nehody a varování řidičů, opuštění vozovky, hašení požáru), podle potřeby poskytnout první pomoc, přivolat záchrannou službu a umožnit obnovení provozu. Navzájem si jsou povinni prokázat totožnost a údaje o vozidlech.
 
Za stanovených podmínek platí povinnost ohlásit nehodu Policii České republiky, vyznačit situaci a stopy a případně se zdržet přemisťování vozidel a setrvat na místě do příchodu policisty:
 • dojde-li k usmrcení nebo jakémukoliv zranění osoby,
 • dojde-li k hmotné škodě převyšující zřejmě 100 000 Kč na některém ze zúčastněných vozidel včetně nákladu nebo na jiných věcech,
 • nedohodnou-li se účastníci dopravní nehody na míře účasti na způsobení škody,
 • byla-li jakákoliv hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby (např. vybavení komunikace, firemní, půjčené nebo leasingové auto atd.).
Upozornění: Neposkytnutí pomoci může být za určitých podmínek podle § 150 a 151 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, potrestáno.
 • § 150 odst. 1 trestního zákoníku zní: Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 • § 151 trestního zákoníku zní: Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.
Psychologické dopady dopravní nehody
Psychologické dopady dopravní nehody jsou závislé na její závažnosti a důsledcích. Všechny potřebné informace se dozvíte v kapitole věnované psychologickým dopadům mimořádných událostí, případně v kapitole informace pro pozůstalé. Další informace jsou velmi přehledně obsaženy v dokumentech ke stažení. Pro psychologickou pomoc se můžete obrátit na České sdružení obětí dopravních nehod nebo na další pomáhající organizace a odborníky.
 
Tipy a rady pro účastníky dopravních nehod najdete na stránkách Českého sdružení dopravních nehod pod názvy:
 • Desatero účastníka dopravní nehody z pohledu advokáta
 • Desatero účastníka dopravní nehody z pohledu pojišťovnictví
 • Sedmero účastníka dopravní nehody z pohledu advokáta za oblast náhrady škody

Povinnosti účastníků dopravní nehody

Povinnosti účastníků dopravní nehody
Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně zastavit vozidlo, zajistit bezpečnost provozu v místě nehody, zabránit vzniku dalších škod (vytékající paliva nebo maziva, odpojení elektroinstalace, označení místa nehody a varování řidičů, opuštění vozovky, hašení požáru), podle potřeby poskytnout první pomoc, přivolat záchrannou službu a umožnit obnovení provozu. Navzájem si jsou povinni prokázat totožnost a údaje o vozidlech.
 
Za stanovených podmínek platí povinnost ohlásit nehodu Policii České republiky, vyznačit situaci a stopy a případně se zdržet přemisťování vozidel a setrvat na místě do příchodu policisty:
 • dojde-li k usmrcení nebo jakémukoliv zranění osoby,
 • dojde-li k hmotné škodě převyšující zřejmě 100 000 Kč na některém ze zúčastněných vozidel včetně nákladu nebo na jiných věcech,
 • nedohodnou-li se účastníci dopravní nehody na míře účasti na způsobení škody,
 • byla-li jakákoliv hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby (např. vybavení komunikace, firemní, půjčené nebo leasingové auto atd.).
Upozornění: Neposkytnutí pomoci může být za určitých podmínek podle § 150 a 151 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, potrestáno.
§ 150 odst. 1 trestního zákoníku zní: Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
§ 151 trestního zákoníku zní: Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.

vytisknout  e-mailem