Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dopravní nehoda

  1. Informace pro účastníky dopravních nehod
  2. Povinnosti účastníků dopravní nehody
Povinnosti účastníků dopravní nehody
Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně zastavit vozidlo, zajistit bezpečnost provozu v místě nehody, zabránit vzniku dalších škod (vytékající paliva nebo maziva, odpojení elektroinstalace, označení místa nehody a varování řidičů, opuštění vozovky, hašení požáru), podle potřeby poskytnout první pomoc, přivolat záchrannou službu a umožnit obnovení provozu. Navzájem si jsou povinni prokázat totožnost a údaje o vozidlech.
 
Za stanovených podmínek platí povinnost ohlásit nehodu Policii České republiky, vyznačit situaci a stopy a případně se zdržet přemisťování vozidel a setrvat na místě do příchodu policisty:
  • dojde-li k usmrcení nebo jakémukoliv zranění osoby,
  • dojde-li k hmotné škodě převyšující zřejmě 100 000 Kč na některém ze zúčastněných vozidel včetně nákladu nebo na jiných věcech,
  • nedohodnou-li se účastníci dopravní nehody na míře účasti na způsobení škody,
  • byla-li jakákoliv hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby (např. vybavení komunikace, firemní, půjčené nebo leasingové auto atd.).
Upozornění: Neposkytnutí pomoci může být za určitých podmínek podle § 150 a 151 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, potrestáno.
§ 150 odst. 1 trestního zákoníku zní: Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
§ 151 trestního zákoníku zní: Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.

vytisknout  e-mailem