Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pomoc lidem v nouzi může mít mnoho podob

KRAJ – Uprchlíkům z Ukrajiny podali pomyslnou "pomocnou ruku" nejen policisté z Libereckého kraje. 

Kavárna Pošta, místo, které má hluboký historický i architektonický význam v Libereckém kraji. Prostory, jež byly vystaveny ve vídeňském stylu s neorokokovým stylem jsou v současné době majetkem policie ČR a v běžném životě je tento objekt využíván především k reprezentativním příležitostem. V předchozích dnech však tyto prostory posloužily zcela k jinému účelu. Uvedený skvost mezi místními památkami se ze dne na den proměnil v dočasné útočiště pro ukrajinské uprchlíky. Ti při nedobrovolném útěku z rodné vlasti, kde museli zanechat své domovy, často i milované osoby a veškerý majetek se smrštil pouze na pár zavazadel s osobními věcmi, nalezli právě v útrobách kavárny místo, kde si mohli po vyčerpávající cestě odpočinout. Vzhledem k tomu, že převážnou část uprchlíků tvořily matky s dětmi, či celé rodiny, policisté Libereckého kraje promptně zareagovali. Nikoho z nich nenechal osud těchto osob a především dětí chladným a vlna solidarity se vehementně projevila i mezi policisty napříč spektrem jednotlivých odborů a oddělení. Během několika hodin dodali nepřeberné množství hraček, výtvarných potřeb a různých pochutin, aby alespoň částečně zmírnily útrapy těchto nevinných osob. Proč právě Kavárna Pošta? Především proto, že je součástí budovy Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, kde se nachází Odbor cizinecké policie. Na onom místě se všechny osoby, jež překročily hranice Shenghenského prostoru a rozhodly se setrvat právě v Libereckém kraji, musely do tří dnů zaregistrovat.

Během několika okamžiků se prostory proměnily v příjemné zázemí s dětským koutkem, občerstvením, teplou kávou a především místem klidu pro všechny, kteří čekali na samotnou registraci. Do celé akce se však v rámci spolupráce s policisty začlenily i takové organizace, jakými je Řeckokatolická farnost v Liberci, kterou vede farář o. prot. Mgr. Ivan Semotjuk. Ten ve spolupráci s vedoucím ekonomického oddělení policie Liberecké policie Mgr. Rudolfem Futschikem zajistil tlumočníky z řad dobrovolníků, kteří pomáhali policistům cizinecké policie s překonáním jazykové bariéry a přispěli tak k urychlení celého procesu odbavení čekatelů. Současně se farnost podílela i na zásobování, kdy dodávala především potraviny, hygienické prostředky a nejnutnější materiální potřeby pro ženy a děti. „Chtěl bych tímto poděkovat za solidárnost všech občanů Čech. Vážím si toho, jak velké máte srdce a nikdy vám nezapomeneme, co jste pro nás udělali. Současně děkuji všem, kteří se podíleli na pomoci válečným uprchlíkům, ať již z řad policie či jiných institucí“, uvedl farář. „Naše farnost se podílela na celkovém chodu tak, že jsme mimo jiné přiváděli osoby do budovy cizinecké policie. Tyto rodiny totiž mnohdy vůbec netušily, na koho se po příjezdu obrátit, kam mají jít. Samozřejmě, že byli unavení, dezorientovaní a vyděšení. My jsme jim tedy vysvětlili celý proces a poté je předali do rukou policistů“, dodal na závěr farář. Právě tak tomu bylo i v případě paní Halyny a jejího manžela Vennyamina, kteří útěkem z Chervonohradu, nacházejícím se ve Lvovské oblasti, chtěli především ochránit svých sedm dětí. 1

V období od 2.3.2022 do 11.3.2022 policisté Odboru cizinecké policie, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje zaevidovali každý den v průměru 500 osob. Během samotné registraci byli všichni náležitě poučeni, že si musí pro další setrvání v České republice do 90dnů vyřídit víza o strpění, jejichž realizaci má na starost Odbor pro azylovou a migrační politiku Ministerstva vnitra. Samotný Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje rozšířil úřední dny o další den, jimž je vyjma již zavedeného pondělí a středy i čtvrtek. Veškeré potřebné informace jsou k dohledání na níže uvedených odkazech. V současné době se již tyto osoby registrují v Krajském asistenčním centru pro uprchlíky, které od začátku zajišťovalo svůj chod paralelně s prostory zřízenými pro tyto účely v budově Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Vzhledem k výhodnějšímu strategickému postavení a celkové centralizaci všech služeb na jednom místě jsou však v současné době již všichni nově příchozí uprchlíci přijímání právě v prostorách Krajského asistenčního centra.

https://www.policie.cz/clanek/aktualizace-obnoveni-urednich-hodin-na-oddeleni-pobytovych-agend.aspx

https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-lbk-informace-informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

14.3.2022
nprap. Adéla Fialová
Oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem