Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policistům se podařilo výrazně zvýšit objasněnost

TŘEBÍČSKO: Vloni klesl počet spáchaných trestných činů  

V roce 2015 došlo na Třebíčsku k celkem 1 437 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 63,81 % (tj. 917 skutků). O rok dříve došlo k celkem 1 541 trestným činům a z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 58,01 %. (V roce 2013 řešili policisté celkem 1 699 trestných činů a objasnit se jim podařilo 54,68 % případů).

„V porovnání s rokem 2014 došlo opět ke snížení počtu spáchaných trestných činů, a to o 104 skutků. Pozitivní také je, že se nám podařilo zvýšit objasněnost. K největšímu snížení počtu spáchaných trestných činů došlo u majetkové trestné činnosti. Naopak nárůst spáchaných trestných činů nastal u násilné trestné činnosti, kde se nám ale podařilo zvýšit objasněnost, která přesáhla osmdesát procent,“ řekl plk. Mgr. Petr Tomášek, vedoucí Územního odboru Třebíč. Jak dále dodal, nejvýrazněji zvýšit objasněnost se kriminalistům podařilo u mravnostní trestné činnosti, která v této oblasti dosáhla téměř devadesáti procent.

V loňském roce bylo trestně stíháno celkem 791 osob (v roce 2014 jich bylo 809). Z tohoto počtu bylo 398 recidivistů, 108 žen a 42 osob mladších osmnácti let. U 324 trestných činů spáchaných v loňském roce policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (v roce 2014 jich bylo 294). Vloni spáchaly osoby mladší osmnácti let celkem 53 trestných činů, což je o osm méně než o rok dříve.

K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Třebíči a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Třebíč a Policejní stanice Okříšky prověřovali policisté celkem 796 trestných činů, z nichž se podařilo 62,69 % objasnit (v roce 2014 došlo také k 796 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 56,03 %). Na Hrotovicku (včetně území patřícího do působnosti Policejní stanice Jaroměřice nad Rokytnou) došlo v loňském roce k 145 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 68,97 % (v roce 2014 bylo spácháno 195 trestných činů, objasnit se z tohoto počtu podařilo 57,44 %). Na Jemnicku prověřovali policisté 86 trestných činů, z nichž je objasněno 63,95 % (v roce 2014 došlo k 111 trestným činům, z nichž bylo objasněno 66,67 %). Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo vloni ke 222 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 70,27 % (v roce 2014 bylo spácháno 235 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 67,23 %). Na Náměšťsku došlo v loňském roce k 188 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 56,91 % (v roce 2014 došlo ke 204 trestných činů, z nichž se podařilo objasnit 50,98 %).

Náměšťští policisté vloni také zachránili život řidiči, který náhle zkolaboval při silniční kontrole a zůstal ležet bez známek života na zemi. Policisté u třiapadesátiletého muže prováděli až do příjezdu zdravotníků masáž srdce a životní funkce se jim u muže podařilo obnovit.

Násilná trestná činnost

V loňském roce došlo na Třebíčsku k 153 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 83,01 %. (V roce 2014 došlo k 149 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 77,85 % případů). Vloni se tak v porovnání s rokem předcházejícím násilná trestná činnost zvýšila o čtyři skutky a kriminalisté v této oblasti výrazně zvýšili objasněnost.

U 68 násilných činů policisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu nebo drog. V souvislosti s objasněnými násilnými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 128 osob. Z tohoto počtu je 67 recidivistů, 14 žen a pět mladistvých, dále se násilného trestného činu vloni dopustili dva nezletilí.

Nejčastěji v loňském roce v oblasti násilné trestné činnosti docházelo stejně jako o rok dříve k úmyslným ublížením na zdraví (69 případů), kterých bylo o jeden skutek více než v roce předcházejícím. Dále policisté prověřovali 22 případů nebezpečného vyhrožování, kterých bylo o pět více než v roce 2014 a 12 případů nebezpečného pronásledování, u nichž se počet v porovnání s rokem předcházejícím zdvojnásobil. O více než polovinu klesl v meziročním porovnání počet trestných činů porušování domovní svobody, a to z 19 na osm. Loupeže byly vloni spáchány čtyři, kriminalisté všechny objasnili, o rok dříve došlo k devíti loupežím. Mezi častějšími násilnými činy bylo vloni také týrání osoby žijící ve společném obydlí (9 skutků) a dále týrání svěřené osoby (3 skutky).

K jednomu z nejzávažnějších násilných trestných činů došlo v lednu v Třebíči. Útočník bodl nožem do hrudníku muže, s nímž měl dlouhodobější neshody. Zraněný muž skončil v brněnské nemocnici a útočník ve vazební věznici.

K dalšímu velmi tragickému případu došlo v červnu.Chlapci kojeneckého věku způsobil těžké zranění přítel jeho matky, dítě zraněním podlehlo.

Kriminalistům se podařilo velmi rychle objasnit loupežné přepadení, ke kterému došlo v červenci v Třebíči. Pachatel přepadl na ulici staršího muže, kterého fyzicky napadl a zmocnil se jeho peněženky. Přepadený muž utrpěl zranění a musel být ošetřen v nemocnici. Útočník byl vzat do vazby.

V říjnu kriminalisté zahájili trestní stíhání muže, který nejdříve okradl a poté i přepadl svoji bývalou přítelkyni. Při loupeži navíc proti dívce, které ještě nebylo ani osmnáct let, použil paralyzér a policisté u něho zajistili i nůž.

Dopadnout se kriminalistům podařilo také mladíka, který v Třebíči okrádal starší ženy. Jeho cílem se stalo celkem šest žen, které náhodně potkal na ulici. Okradené připravil muž o kabelky, které jim vytrhl z ruky nebo strhl z ramene. Kromě krádeží má muž na svědomí také loupežné přepadení, při kterém napadená žena utrpěla vážné zranění.

Mravnostní trestná činnost

V 15 případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté objasnili 86,67 %. (V roce 2014 došlo k 18 mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 61,11 % z nich). U mravnostních deliktů se kriminalistům podařilo v porovnání s rokem předcházejícím výrazně zvýšit objasněnost. V souvislosti s objasněnými mravnostními trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem osmi osob, z toho ve třech případech zjistili, že skutek spáchal recidivista a jeden mravnostní čin spáchal mladistvý.

Majetková trestná činnost

V loňském roce došlo na Třebíčsku k 503 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo 35,59 %. (V roce 2014 bylo spácháno 661 majetkových trestných činů s objasněností 34,19 %). V této oblasti došlo k výraznému snížení počtu spáchaných trestných činů, a to o 158 skutků, pozitivní je také zvýšení objasněnosti.

Ve 152 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 219 o krádeže prosté a 132 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy.

Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rodinných domů, kterých bylo vloni 34, v roce 2014 bylo vloupání do rodinných domů o čtrnáct více. Častější byla vloni také vloupání do rekreačních chat (27 případů), i zde se ale počet spáchaných činů v porovnání s rokem předcházejícím snížil, a to o téměř polovinu (v roce 2014 bylo těchto případů 51). K poklesu počtu trestných činů došlo i u vloupání do obchodů (ze sedmnácti na devět) a vloupání do bytů (ze čtrnácti případů na osm). Vloni došlo ke zvýšení počtu vloupání do škol, která byla vloni tři a o rok dříve jedno. Krádeží vloupáním bylo vloni o 120 méně než o rok dříve.

Z kategorie krádeží prostých byl vloni nejčastěji páchaným trestným činem odcizení různých věcí z vozidel, kterých bylo 37, předloni bylo těchto krádeží 51. Ke snížení počtu trestných činů došlo také u krádeží jízdních kol (z 31 případů spáchaných v roce 2014 na 19 vloni). Krádeží pohonných hmot bylo vloni 12, o rok dříve bylo trestných činů o deset více, ke krádežím v bytech nebo domech došlo v 18 případech, v roce 2014 řešili policisté o pět krádeží více. Klesl také počet krádeží vozidel, a to z 25 případů, ke kterým došlo v roce 2014, na 17 spáchaných vloni, z nichž se policistům podařilo přes 40 % trestných činů objasnit. Mírně se vloni v porovnání s rokem předcházejícím zvýšil počet kapesních krádeží, ze čtrnácti případů narostl počet na sedmnáct, objasnit se policistům podařilo více než 35 % těchto spáchaných trestných činů. Vloni se snížil počet krádeží prostých o 64 skutků, objasnit se policistům v této oblasti podařilo téměř čtyřicet procent případů.

Mezi nejčastější zbývající majetkové trestné činy patří podvody (75 případů), kterých bylo o 27 více než v roce 2014. Dále došlo k 39 případům poškození cizí věci, deseti zpronevěrám a pěti případům zatajení věci.

V souvislosti s objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 146 pachatelům, z tohoto počtu bylo 97 recidivistů, sedm mladistvých, dvacet žen a dále se majetkového trestného činu dopustilo šest nezletilých.

V lednu dopadli policisté pachatele, který okradl na ulici seniorku, které vytrhl kabelku z ruky a utekl. Obviněný muž měl na svědomí ještě další krádeže a skončil ve vazební věznici.

Velkým úspěchem policistů bylo objasnění krádeže, ke které došlo na hřbitově v Jaroměřicích nad Rokytnou. Pachatel odcizil z hrobu Otokara Březiny kovovou plastiku ve tvaru otevřené knihy a z jiného hrobu měděnou krychli. Škoda, kterou způsobil, byla vyčíslena na téměř 200 tisíc korun. Historickou kulturní památku se, bohužel, zachránit nepodařilo, neboť ji pachatel hned po krádeži rozbil na malé kusy, které následně prodal ve sběrně barevných kovů za částku přes dva tisíce korun.

Kriminalisté dopadli také pachatele, který se dopustil série jedenácti krádeží na různých místech Třebíčska a také na Žďársku. Při krádežích se zaměřil zejména na garáže, vloupání do vozidel a krádeže pohonných hmot.

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo ke 223 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 60,99 % případů. (V roce 2014 došlo ke 215 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 62,33 %). V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 64 osob, z tohoto počtu je šestnáct recidivistů a 22 žen.

Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchaný čin podvod (73 případů), úvěrový podvod (68 skutků), dále zpronevěra (10 skutků), činy spáchané v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (20 případů) a k 26 trestným činům došlo vloni u krácení daně. U úvěrových podvodů se vloni počet spáchaných trestných činů v porovnání s rokem 2014 zvýšil, a to o 24 skutků. Naopak došlo ke snížení počtu zpronevěr o třináct trestných činů.

Kriminalistům se podařilo objasnit trestnou činnost muže, který podvedl desítky osob. Podvodník prostřednictvím internetových portálů nabízel k prodeji mobilní telefony, které poté nedodal, nebo mobilní telefony vylákal od prodejců, kterým za zaslané zboží nezaplatil. Muž podvedl celkem jednašedesát osob z různých míst České republiky a způsobil jim škodu necelých 120 tisíc korun.

Dalším úspěchem bylo vloni objasnění rozsáhlého a složitého případu podvodu. Žena sjednávala úvěry na další osoby bez jejich vědomí nebo uzavírala smlouvy na sebe, i když věděla, že úvěry nebude moci splácet. Ve většině případů jí byly peníze poskytnuty a žena takto získala celkovou částku necelé tři miliony korun, splátky poté hradila pouze výjimečně.O poskytnutí úvěru požádala podvodně u finančních společností ve třiadvaceti případech.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 543 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit 85,08 %. Obviněno ze spáchání trestného činu bylo celkem 445 osob, z tohoto počtu je 215 recidivistů a 52 žen.

Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 53 případů přečinu zanedbání povinné výživy (v roce 2014 jich bylo 67) a 75 přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí, kterých bylo o rok dříve 83. Výrazně se v loňském roce zvýšil počet trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, v roce 2014 jich bylo 83 a v roce 2015 se toto číslo vyšplhalo až na 125. Dále byl v 54 případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, což je o 20 případů více než o rok předtím. Dalšími častěji páchanými trestnými činy jsou v této kategorii výtržnictví (75 případů) a sprejerství (54 případů). U výtržnictví se počet trestných činů v porovnání s rokem 2014 snížil o 20 skutků, v obou letech přesáhla objasněnost osmdesát procent. Počet případů sprejování se vloni v porovnání s rokem předcházejícím zvýšil o 24 skutků, pozitivní ovšem je, že se policistům podařilo objasnit téměř pětašedesát procent případů.

Policistům se podařilo objasnit rozsáhlou sérii poškozování majetku, počet případů se vyšplhal na rovnou stovku. Trestnou činnost páchali v Třebíči dva mladí muži, většinu případů spáchali v první polovině loňského roku, ve sprejování byli ale aktivní i na konci roku předchozího. Jejich cílem se staly zejména domy, garáže a elektrorozvaděče, způsobená škoda byla vyčíslena na necelých 250 tisíc korun.

Závažný a zároveň kuriózní případ řešili policisté v listopadu v souvislosti s pronásledováním vozidla, jehož řidič na Ivančicku nezastavil na pokyn policejní hlídky a ujížděl ve směru na Vysočinu. Před zastavením se poté řidič ještě za volantem vyměnil se svojí spolujedoucí. Muže, který byl pod vlivem drog a má uložený zákaz řízení, policisté zadrželi, mladá žena, který se s ním při řízení vyměnila, ještě řidičské oprávnění nevlastní a rovněž byla pod vlivem drog.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 49 trestných činů, o rok dříve to bylo o osm skutků méně. V souvislosti se spácháním trestného činu na úseku drogové kriminality zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 30 osob, z nichž bylo třináct recidivistů.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

4. února 2016

vytisknout  e-mailem