Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policisté z AKT dostali nové výstrojní součástky

Antikonfliktní tým je součástí Policie ČR již 15 let. 

První náměstek policejního prezidenta gemjr. Martin Vondrášek společně s ředitelem Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR plk. Petrem Sehnoutkou a marketingovým ředitelem Tomášem Šebestou z firmy Outdoor Concept a.s.  předali dnes na Krajském ředitelství hl. města Prahy pro 230 členů antikonfliktních týmů nové oblečení, aby mohli bezpečně a pohodlně sloužit. Nové oblečení akáti získali díky projektu Oddělení pro vědu, výzkum a inovace - Norway grants.

Antikonfliktní tým vznikl rozhodnutím a reakcí Policie ČR na zákrok pořádkových jednotek proti účastníkům festivalu CzechTek 2005. Rozkazem policejního prezidenta č. 54/2006 byly zřízeny první Antikonfliktní týmy v Ostravě, Ústí nad Labem a Plzni. V roce 2007 mělo již každé krajské ředitelství svůj Antikonfliktní tým.

Akt jsou nasazovány do policejních akcí a policejních opatření zejména tam, kde lze obecně očekávat zesílenou potřebu komunikace mezi občany a nasazenými policisty nebo mezi různými skupinami občanů. Antikonfliktní tým svým zásadním a transparentním postojem působí na veřejnost a objasňuje základní klidový postoj policie a její zákonné povinnosti v případě páchání protiprávního jednání. Upozorňují účastníky akce nebo shromáždění na právní stav věci či shromáždění a na případná jednání, jež mohou přerůst v protiprávní jednání. Ve většině případů nejsou policejní opatření veřejností pozitivně vnímána a z toho důvodu hrají ´´akáti ´´ zásadní roli. Pracují s emočně vybuzenými skupinami osob a svým jednáním odvrací případný zákrok policie.

Členové AKT týmu jsou emočně vyzrálí. Mají velmi dobrou fyzickou i duševní kondici. Svým chováním a jednáním vzbuzují důvěru a umí přesvědčovat i ve vyostřených situacích.  Akáti jsou velmi komunikativní a ovládají výborně verbální obratnost.

Policista AKT týmu je do služby velen v civilním oděvu. Během zákroků nosí policisté AKT  žlutou vestu s nápisem AntiKonfliktní tým a osobním evidenčním číslem.

Působnost a úkoly:
(1) Antikonfliktní tým působí na území příslušného krajského ředitelství policie; vyžaduje-li to bezpečnostní situace, může působit i na jiných místech České republiky.
(2) Základním úkolem antikonfliktního týmu je transparentním způsobem prostřednictvím komunikace předcházet agresivnímu jednání osob při opatření; za tím účelem
a) se orientuje na stanovené cílové skupiny osob (sportovní fanoušky, sympatizanty extremistických hnutí apod.), na místní obyvatelstvo a na zástupce sdělovacích prostředků,
b) vysvětluje v rámci rozhovorů smysl a účel opatření a konkrétního postupu policie a v případě potřeby diskutuje s osobami i o blízkých oblastech problémů,
c) upozorňuje osoby dotčené opatřením na zákonné povinnosti policie v případě spáchání protiprávního jednání.
(3) Antikonfliktní tým je nasazován při opatření zejména tam, kde
a) lze obecně očekávat zesílenou potřebu komunikace mezi osobami a nasazenými policisty nebo mezi různými názorovými skupinami osob,
b) je nutno upozornit osoby dotčené opatřením na právní posouzení situace a na hranici vzniku protiprávního jednání,
c) nejsou konkrétní bezpečnostní opatření zcela pochopitelná pro veřejnost, které je třeba objasnit zákonnou roli policie, nebo transparentním postojem objasnit veřejnosti základní klidový postoj policie a její zákonné povinnosti v případě spáchání protiprávního jednání, včetně důvodů pro zákrok,
d) lze negativní skupinové dynamické procesy prolomit nasazením policistů antikonfliktního týmu.
(4) Při opatření je antikonfliktní tým postaven naroveň ostatním zúčastněným složkám policie (pořádkové jednotce, zásahové jednotce apod.); policisté antikonfliktního týmu plní výhradně úkoly uložené tomuto týmu.

kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem