Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté v kraji kontrolují dodržování nařízení vlády

KRAJ - Cílem policistů není hned každého sankcionovat, ale občané by si měli uvědomit vážnost situace a všechna nařízení respektovat. 

Policisté v kraji dohlíží na dodržování nouzového stavu v České republice. Zjišťují, zda jsou obchody a restaurace opravdu uzavřené, zda lidé dodržují na veřejnosti nošení roušek, respirátorů či jiné ochrany obličeje, zda se na veřejných prostranstvích neshlukuje více osob, provádějí kontroly  ubytovacích objektů a také kontrolují státní hranice a na hranicích tzv. pendlery. 

Česká vláda schválila zákaz vycházení bez roušky nebo jiné ochrany obličeje od půlnoci dne 18.3. 2020.  Z rozhodnutí vlády si lidé musejí od středeční půlnoci zakrývat ústa a nos. 

Pokud roušku nebo respirátor nemají, mohou využít například šálu, šátek či doma vyrobenou roušku. S výjimkou domova a vlastního vozu, kde nepřicházejí do styku s veřejností, by ji měli nosit všude.  Tedy například i v městském parku. V lese, kde nikdo dokola není, je ale zbytečná.

Cílem policistů není každého hned sankcionovat, ale jednají v souladu se zákonem a snaží se zprvu občany či provozovatele upozornit a poskytnout jim relevantní informace. Pokud si ale ani potom člověk nezakryje tvář či to bude porušovat opakovaně, může od policie za neuposlechnutí výzvy dostat pokutu až do výše deseti tisíc korun. Podle krizového zákona pak může sankce dosáhnout až dvaceti tisíc korun.

Během včerejšího dne jsme na tísňové volání přijali na tři desítky oznámení v souvislosti s nemocí COVID - 19. Převážně se jednalo o upozornění občanů na nenošení roušek, shlukování se osob na veřejných prostranstvích, či nedodržování karantény. 

S účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 vláda zakázala prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských ubytovacích zařízeních.

Policisté provádějí  kontroly i těchto objektů, kdy během včerejšího dne jich v Libereckém kraji zkontrolovali společně s obchody a restauracemi na 380. Jednalo se o ubytovací zařízení, ubytovny, hotely, rekreační zařízení apod. Zatím nezjistili žádné závažnější porušení. V objektech se  žádní ubytovaní či rekreanti nenacházeli kromě údržbářů, opravářů či obdobných profesí.

Pokud občané nemají nařízenou domácí karanténu na konkrétní místo, mohou dle stanoviska ministerstva zdravotnictví vycestovat na chaty, za podmínek, že se nejedná o objekty v uzavřené lokalitě a tyto osoby zde plánují setrvat a nesetkávat se s ostatními lidmi. 

Další nařízení vlády se týká zpřísnění dohledu nad pendlery. Jejich pohyb přes hranice bude od soboty kontrolován, kdy budou muset mít vyplněný formulář a od zaměstnavatelů každodenní razítko. Policisté budou těmto lidem na hranicích dávat razítka při výjezdu a po příjezdu zpět. Za včerejší den policisté v kraji zkontrolovali na hranicích na dvě stovky vozidel tzv. pendlerů, kteří přijeli do České republiky a přes 150 vozidel, která jela z naší republiky ven. Celkem 5 vozidlům a 5 osobám byl odepřen vstup do naší republiky. 

Od 12. března 2020 od půdnoci, kdy začala platit opatření, evidujeme 11 přestupků podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle krizového zákona. Převážná většina případů je k nerespektování karantény a nenošení ochranných pomůcek. Správním orgánem je v těchto přestupcích hygiena. 

Podle zákona krizového zákona č. 240/2000 mohou fyzické osoby mohou v nejzávažnějších případech dostat od správního orgánu pokutu až do výše 2 milionů. Právnické osoby, podnikající fyzické osoby až do 3 milionů.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví: 258/2000Sb.: § 92 písm. k) - Fyzické osoby nebo právnické osoby, podníkající fyzické osoby včetně poskytovatelů ubytovacích služeb mohou dostat pokutu od 10 tisíc do 1 milionu korun. 

Při porušení karantény hrozí pokuta až do výše 3 milionů korun. 

Děkujeme všem občanům, kteří se chovají zodpovědně, situaci nezlehčují  a dodržují všechna nařízení vlády. 

Vašim zodpovědným chováním usnadníte i práci všem složkám Integrovaného záchranného systému. 
 

20. 3. 2020
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem