Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté se zaměřili na železniční přejezdy

KRAJ VYSOČINA: Letos v Kraji Vysočina zemřeli při střetu s vlakem dva řidiči 

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyšetřovali v loňském roce celkem 16 dopravních nehod, ke kterým došlo na železničním přejezdu. Dvě dopravní nehody se staly na nezabezpečeném přejezdu a zbývajících čtrnáct na zabezpečeném železničním přejezdu. Z tohoto celkového počtu nehod se pouze v šesti případech jednalo o střet vozidla s vlakem. Jedna nehoda měla bohužel tragické následky – nehoda se stala 12. září 2013 kolem poledne na železničním přejezdu u obce Lesůňky. Řidič traktoru vjel do kolejiště v době, kdy po trati projížděl osobní motorový vlak. Po střetu utrpěl řidič traktoru těžké zranění, kterému na místě podlehl. Ve vlaku byl lehce zraněn strojvedoucí a jeden z cestujících. Oba muži utrpěli lehké zranění. Při dalších pěti střetech s vlakem v roce 2013 nebyl nikdo zraněn.
 
Od začátku letošního roku do konce března policisté dokumentují tři dopravní nehody, ke kterým došlo na železničním přejezdu. V případě dvou dopravních nehod se jednalo o střety vozidel s vlakem. Obě dopravní nehody měly bohužel tragické následky. Jednalo se nehodu, ke které došlo 20. března na Třebíčsku. Při střetu s vlakem zemřela řidička osobního vozidla. Druhá tragická nehoda se stala na Havlíčkobrodsku za obcí Chotěboř, kdy po střetu s vlakem zemřel řidič a jeho nezletilý spolujezdec utrpěl lehké zranění.
 
V této souvislosti je zapotřebí připomenout některé základní zásady chování řidičů na železničním přejezdu. Před přejetím železničního přejezdu si musí řidič počínat zvláště opatrně a mít na zřeteli, že vlak nedokáže, vzhledem ke své hmotnosti, zastavit okamžitě před překážkou. Brzdná dráha vlaku se počítá ve stovkách metrů, a to i při relativně nízké rychlosti vlakové soupravy.
 
Řidič vozidla se musí vždy přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet. Řidiči vozidel se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijeli. Nejde-li o souběžnou jízdu vozidel nebo o jízdu  ve více jízdních pruzích v obci, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu. Ve vzdálenosti 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
 
Policisté ale při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zjistili, že řidiči nedodržují tato pravidla a přes železniční přejezd projíždějí často mnohem vyšší rychlostí. Navíc ničím výjimečným nejdou ani hazardéři, kteří nerespektují výstražná světla na zabezpečeném železničním přejezdu a přejíždějí jej i tehdy, když  je v místědávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.
 
Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.
 
Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd v těchto případech:
 - je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
- je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
- sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory
- je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
- dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem
- nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě
 
V případech, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas.
 
V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy. Řidič musí mít na paměti, že zaměstnanec provozovatele dráhy je oprávněn v blízkosti železničního přejezdu zastavovat vozidla. Znamení k zastavení vozidla dává vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu.
 
Při jízdě přes železniční přejezd musí řidič dodržovat i další pravidla silničního provozu. Na železničním přejezdu nesmí předjíždět další vozidla, otáčet se a couvat. Na železničním přejezdu a ve vzdálenosti 15 metrů před ním a za ním nesmí zastavit a stát. Řidič nesmí užít dálková světla, mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku nebo řidič protijedoucího vozidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.
 
Pokud řidič vozidla poruší tato pravidla pro jízdu přes železniční přejezd, dopustí se přestupku v dopravě. Za tyto přestupky hrozí řidiči uložení pokuty ve správním řízení od 1 500 do 2 500 korun. V blokovém řízení může být řidiči uložena pokuta až do výše 2 000 korun. V případě, že řidič bude na železničním přejezdu předjíždět, hrozí mu pokuta od 5 000 do 10 000 korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Pokud řidič vozidla vjede na železniční přejezd v případech, kdy to má zakázáno, hrozí mu pokuta od 2 500 do 5 000 korun. Pokud by se tohoto přestupku dopustil dvakrát a vícekrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců, uloží se mu zákaz činnosti od jednoho do šesti měsíců.
 
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
4. duben 2014

vytisknout  e-mailem