Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté se zaměřili na železniční přejezdy, ale i na viditelnost chodců

KRAJ - Ve čtvrtek v podvečerních hodinách se dopravní policisté v Libereckém kraji zaměřili na nekázeň řidičů na železničních přejezdech a zároveň na tzv. neviditelné chodce. 

7Ve čtvrtek v podvečerních hodinách probíhala na několika místech v kraji dopravně bezpečnostní akce zaměřena na nekázeň řidičů a chodců na železničních přejezdech a následně za snížené viditelnosti na viditelnost chodců. 

V první části bya akce zaměřena na železniční přejezdy, a to na dodržování povinností řidičů i chodců na železničních přejezdech a v jejich těsné blízkosti. Přestože vývoj počtu dopravních nehod na železničních přejezdech v Libereckém kraji je v letošním roce celkem příznivý, je důležité v této oblasti na účastníky silničního provozu neustále preventivně působit, neboť se opětovně objevuje řada neukázněných a nezodpovědných některých účastníků silničního provozu, kteří vjíždějí a vstupují na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno. Zároveň také následky těchto nehod bývají často velmi vážné až tragické. Snažíme se podobnými akcemi ovlivnit nekázeň těchto účastníků silničního provozu a podpořit tak doposud tento příznivý vývoj snižování počtu dopravních nehod na železničních přejezdech.

V letošním roce za obdobní od ledna do konce října vyjížděli policisté v kraji celkem ke 14 dopravním nehodám na železničních přejezdech, které si naštěstí nevyžádaly ani jeden lidský život. Při těchto nehodách nebyl ani nikdo těžce zraněn a 3 ososby byly zraněny lehce. V loňském roce těchto nehod bylo za stejné období 17, jedna osoba zemřela, 1 byla zraněna těžce a 6 osob lehce. 

Na železničním přejezdu se lze dopustit mnoha přestupků. Vjet na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, je jeden z nejzávažnějších dopravních přestupků.  Definován je § 125c / 1f) 9. tak, že „řidič při řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno.“

Tento přestupek nelze projednat příkazem na místě (blokovou pokutou). Předává se vždy do správního řízení, ve kterém řidič dostane 7 trestných bodů do karty řidiče, pokutu 2500 až 5000 Kč a zákaz řízení na 1 až 6 měsíců.

6Ve své druhé části byla akce zaměřena na odhalování tzv. neviditelných chodců, kteří se v rozporu s § 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, pohybují neoznačení retroreflexními prvky po neosvětlených komunikacích mimo obec. Naším cílem je zvýšit úroveň dodržování pravidel silničního provozu, a tím pozitivně ovlivnit jednání účastníků silničního provozu. Pro chodce platí tato povinnost:

§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.
"Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích."

Jestliže chodec takto označen není, hrozí mu na místě pokuta do výše 2 tisíc korun. 

Statistika dopravních nehod chodců leden - 31. říjen 2020

Rok 2019 (k 31. 10.) 2020
Celkem DN 121 100
Úmrtí 0 3
Těžká zranění 13 7
Lehká zranění  109 88
Alkohol 9 4

Během akce policisté zkontrolovali chodce a cyklisty, kteří se pohybovali mimo obce a všichni kontrolovaní byli řádně označeni reflexními prvky, či vybaveni osvětlením. Naopak u řidičů na železničních přejezdech se to zcela bez prohřešků neobešlo. Opět se našla řidička, která vjela na železniční přejezd v obci Dlouhý Most na Liberecku v době, kdy se po projetí vlaku právě zvedaly bezpečnostní závory a na světelné signalizaci svítila stále červená. Tento přestupek policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.

I přesto, že výsledky této akce dopadly celkem příznivě, budou policisté v následujícím období v podobných akcích pokračovat. 
 

4. 12. 2020
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem