Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté se zaměřili na provoz vozidel v zimním období

KRAJ - Během páteční dopravně bezpečnostní akce, která probíhala v celém Libereckém kraji,  zkontrolovali policisté celkem 325 vozidel a projednali celkem 37 přestupků. 

4Na konci tohoto týdne proběhla na celém území Libereckého kraje dopravně bezpečnostní akce zaměřená na provoz vozidel v zimním období. Akce se uskutečnila v brzkých ranních hodinách, v čase, kdy převážná většina účastníků silničního provozu míří do zaměstnání.  Záměrem dopravně bezpečnostní akce bylo upozornit řidiče na rizika spojená s neodstraněním nečistot, jako je námraza či sníh z jejich vozidla před jízdou. Díky špatnému výhledu mohou řidiči ohrozit ostatní účastníky silničního provozu nebo způsobit škodu na majetku. Velkou důležitost kladli policisté také problematice poutání bezpečnostním pásem a užití dětských autosedaček. 

V zimních měsících, kdy jsou v nočních hodinách teploty často hluboko pod bodem mrazu, řidiči často řeší problém s tím, že se jim na sklech auta vytvoří námraza. Nejen námrazu, ale i sníh je však potřeba před jízdou odstranit. Tato povinnost platí pro řidiče od února 2016. 

Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů:

§ 5 odst. 2 písm. i)
Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.

§ 5 odst. 2 písm. j)
Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

6Sníh ze střechy totiž může v zatáčce odletět třeba na chodce, nebo při brzdění zasype čelní sklo tak, že řidič nic neuvidí. Hrouda tajícího sněhu, která  sklouzne na čelní sklo, může byť jen na malý okamžik omezit výhled a může dojít k nehodě.

Někteří řidiči si na sklech očištěním vytvoří pouze tzv. „tankové průzory“ a spoléhají na rozmrznutí námrazy na skle po ujetí několika kilometrů a zahřátí vozidla během jízdy. Během této jízdy však může dojít k mnoha tragickým událostem v důsledku nedostatečného rozhledu řidiče do všech stran. Řidič takto může snadno přehlédnout například dítě školou povinné na přechodu pro chodce či na krajnici, může se stát, že nedá jinému vozidlu přednost v jízdě a nedokáže včas reagovat na náhlé události v silničním provozu. Sníh odletující z neočištěného vozu zase ohrožuje motoristy jedoucí za ním. Kusy odletujícího ledu mohou řidiče polekat, nebo i vybít čelní sklo a zapříčinit tak vážnou dopravní nehodu.

Pokud silniční hlídka zastaví „zapadané“ auto, jeho řidič se dopustí přestupku, za který mu sice nepřibyde žádný trestný bod, ale může jeho peněženku odlehčit až o 2 tisíce korun.

Kdo nechce ráno po nové sněhové nadílce či mrazu zápasit se škrabkou a čtvrt hodiny čistit skla, je dobré použít užiteného pomocníka -rozmrazovací prostředek.  Dárek v podobně tohoto rozmrazovacího spreje obdrželi zkontrolovaní řidiči od policistů během akce. Rozmrazovací prostředky pořídilo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje za finanční podpory Krajského úřadu pro Liberecký kraj. 

Do akce bylo zapojeno na čtyři desítky policistů jak ze služby dopravní, tak i pořádkové policie. Ti zkontrolovali celkem 325 vozidel a projednali celkem 37  přestupků, z nichž 31 vyřídili na místě v příkazním řízení  uložením pokut v celkové částce 7.100,-  Kč. 

Z celkového počtu 37 přestupků se 2 přestupky týkaly porušení povinnosti řidiče podle § 5 odst. 2 písm. i) zákona o silničním provozu, kdy všechna tato vozidla měla na sobě námrazu či sníh, které zabraňovali řidičům výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.  Policisté za ně uložili pokuty ve výši  200,- Kč. Nejčastějším prohřeškem řidičů byl špatný technický stav vozidel, a to celkem v 8 případech a následovalo nepoužití bezpečnostních pásů, celkem v 6 případech. Tři řidiči byli pod vliem alkoholu a jeden pod vlivem návykových látek. Tři řidiči nepředložili policistům doklad o pojištění odpovědnosti a ve dvou případech usedli za volant neřidiči, tedy bez řidičského oprávnění. 

V zimním období se také policisté zaměřují na to, aby v období od 1. listopadu do 31. března, kdy se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, či kdy lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, vozidla nepřevyšující 3 500 kg používala při jízdě zimní pneumatiky na všech kolech s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm. U vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšujících 3 500 kg musí použít zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly, zimní pneumatiky musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm. 
Hlídky také svoji pozornost směřují na úseky označené svislou dopravní značkou C 15a (zimní výbava). Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti. 

Krajská akce nebyla zaměřena jen na zimní výbavu a provoz vozidel v zimním období, ale také na dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů, dále na pátrání po osobách, odcizených motorových vozidlech, věcech, sledování problematiky spojené s ilegální migrací, pašováním drog a ilegální přepravou zbraní. 

Policisté se budou v rámci běžného výkonu služby i nadále této problematice věnovat a zaměřovat se na takto nezodpovědné řidiče. 


14. 2. 2020
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje
 

vytisknout  e-mailem