Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

AKTUALIZACE - Policisté se zaměřili na growshopy

V průběhu týdne jsme obvinili již 45 osob 

AKTUALIZACE 12.11.2013, 11:30:
Týden po té, co kriminalisté v celé České republice spustili akci zaměřenou na growshopy, kde prodejci a majitelé porušují zákon ve smyslu šíření toxikomanie, je 32 osob podezřelých a 45 osob obviněných ze spáchání tohoto trestného činu. Kriminalisté do dnešního kde zkontrolovali téměř 100 objektů, kde provedli prohlídky bytových i nebytových prostor. Kromě zajištěného zboží, které bude podrobováno odborným expertizám, zajistili při těchto domovních prohlídkách i 16 pěstíren různého rozsahu. Zde zajistili různě vzrostlé rostliny a více než 11 kilogramů sušiny konopí. 
 
Kontroly v těchto obchodech nejsou ukončeny, naopak budou pokračovat i v následujících dnech a týdnech.
 
plk. Mgr. Ivana Ježková

 
 
Od začátku tohoto týdne probíhají na celém území ČR úkony trestního řízení ve více jak padesáti samostatných trestních řízeních, které jsou zaměřeny na tr. čin šíření toxikomanie, které spočívá v nabízení  a veřejném prezentování materiálů propagujících pěstování a podněcování užívání marihuany, poskytování návodů k pěstování, nabízení prostředků k pěstování včetně semen a návodů k následnému zpracování a užívání tak, aby bylo dosaženo co největšího psychoaktivního účinku THC na organismus uživatele.
 
Již od roku 2007, čelí Česka republika progresívnímu nárůstu pěstování konopí a produkci marihuany, které má komerční a kriminální charakter.
Od tohoto roku dochází na celém území ČR k masivnímu nárůstu „indoor“ pěstíren. S tímto rozmachem sledujeme každoročně přibývající počet jak kamenných, tak internetových obchodů, které nabízejí technologie určené k indoorovému pěstování konopí. Cílem pěstování v těchto speciálně upravených podmínkách je maximalizace obsahu psychoaktivní látky THC ve  vypěstovaném konopí, jehož je docilováno prostřednictvím využívání sofistikovaných pěstebních metod a šlechtěných odrůd konopí.
 
Zcela v souladu s protidrogovou politikou ČR a s platnou judikaturou Nejvyššího soudu z října 2012 se policisté ve všech krajích zaměřili na majitele obchodů a prodejce, kteří svým jednáním naplňují skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie (podle § 287 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku se přečinu šíření toxikomanie dopustí ten, kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří a spáchá-li tento čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem).
 
Growshopy, na které se kriminalisté zaměřili, jsou obchody, v nichž si zákazníci mohou koupit vše, co potřebují k pěstování, zpracování  a aplikaci drogy zvané marihuana. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je ve většině případů prodej šlechtěných semen s deklarovaným obsahem THC, šíření reklamních letáků, různých nabídkových katalogů, reklamních předmětů s logem marihuany a rovněž nabídka různých zařízení pro pěstování konopí (hnojiva, substráty, technologie osvitu, závlahy, velkokapacitní uhlíkové filtry atp.) a zboží, které je určeno k  jeho aplikaci v podobě inhalace (cigaretové papírky, vodní dýmky, filtry, drtičky apod.). Tyto growshopy mají navíc obvykle doprovodné internetové stránky včetně diskusních fór, na kterých si pěstitelé marihuany vzájemně vyměňují informace o maximalizaci kvality nelegální produkce a snížení rizika odhalení. Pro posouzení podezření je rozhodné důkladné posouzení všech skutkových okolností konkrétního případu.  
 
Jedná se o obchody, které svojí nabídkou zpřístupňují širokému okruhu osob nejen návodné a podněcující informace, nýbrž poskytují i morální podporu a zejména materiální zajištění pro protiprávní jednání, za které je v České republice považováno pěstování druhů a odrůd rostliny konopí, které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů i veškeré další nakládání s vypěstovaným konopím těchto druhů a odrůd.  
Trestný čin šíření toxikomanie podle § 287 tr. zákoníku je úmyslný trestný čin, který je dokonán již samotným sváděním, podporováním, podněcováním nebo šířením. Tomu, kdo se ho dopustí, hrozí trest odnětí svobody v prvním odstavci až na tři léta nebo zákazem činnosti, jeden rok až pět let v případě, kdy je trestný čin spáchán osobou, která je členem organizované skupiny, vůči dítěti (dle nové právní úpravy do 18-ti let) nebo tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Trest odnětí svobody od tří let do osmi let hrozí pachateli, který se dopustí tohoto trestného činu vůči dítěti mladšímu 15-ti let.
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Pro ilustraci přikládáme statistické údaje za rok 2012:
 
V roce 2012 bylo orgány činnými v trestním řízení zajištěno rekordních 563 kilogramů marihuany, odhaleno celkem 199 pěstíren konopí a zajištěno 90 091 rostlin s průměrným obsah THC 12 %, kdy registrovaná škála se pohybovala od 7 do 23 %. Odhadovaná roční produkční schopnost odhalených pěstíren za rok 2012 dosahovala zhruba 7 tun.
 
Z analýzy trestně-právních dat primární drogové trestné činnosti za rok 2012 je patrný pokračující nárůst trestných činů spojených zejména s pervitinem a marihuanou. Celkem bylo v souvislosti s drogovou kriminalitou v uplynulém roce zadrženo 3 084 pachatelů. Nejvyšší podíl trestných činů, přes 80 %, je spojen s výrobou, pašováním a prodejem drog.
 
„Indoor“ pěstování konopí se vyznačuje vysokým obsahem delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) a nízkým obsahem kanabidiolu (CBD), což představuje zvýšená zdravotní rizika zejména v podobě "toxických psychóz" a  duševních poruch.
 
 plk. Mgr. Ivana Ježková      Tel.: 602 651 187                                    5. listopadu 2013   

vytisknout  e-mailem