Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policisté se společně učí německy a česky

Výuku českého a německého jazyka absolvovalo 30 policistů. 

 

Ředitel Vyšší policejní školy Střední policejní školy MV v Praze ve středu 27. 10. 2021 za účasti zástupců české policie a německé Spolkové policie poděkoval německým a českým policistům za účast na jazykovém vzdělávání v rámci projektu Cross-Border Security Cooperation. Zároveň poděkoval všem, kteří se na úspěšné realizaci projektu podíleli.

Výuku českého a německého jazyka absolvovalo 30 policistů. Cílem jazykového vzdělávání bylo dosažení úrovně A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

V rámci projektu posílení přeshraniční bezpečnostní spolupráce v česko-německém pohraničí spolufinancovaného EU absolvovali policisté z obou zemí v uplynulých měsících 10 týdnů přímé výuky. Ta musela být vzhledem k epidemiologické situaci neprodleně převedena do online prostředí, což se podařilo díky vysokému nasazení vyučujících. Byla doplněna distančním vzděláváním prostřednictvím internetového e-learningového portálu školy, který byl vytvořen v rámci projektu vyučujícími německého jazyka.

V důsledku pandemie byly nakonec online výuka a e-learningový portál, jehož příprava byla financována z fondů EU, využívány častěji, než bylo plánováno, prezenční výuku bylo možné obnovit teprve od září 2021.

S pomocí tohoto portálu se budou moci policisté obou zemí jazykově vzdělávat i v budoucnu.

Těžiště výuky spočívá v osvojení si jazyka na jazykové úrovni A2 a základů policejní terminologie. Jako zvláště efektivní se ukázaly společné vyučovací hodiny českých a německých policistů, během kterých jazykové schopnosti posilovala interakce s rodilými mluvčími.

Absolvování jazykových kurzů podpoří účastníky projektu v komunikaci při každodenní práci v pohraničních služebnách a v jejich budoucí práci u přeshraničních hlídek a při přeshraničních zásazích.

Česko-německá policejní smlouva, která vstoupila v platnost v roce 2016, rozšířila oprávnění pro přeshraniční zásahy. Kromě zjednodušených pravidel pro výměnu informací mohou policisté z obou zemí vytvářet například společné pátrací a kontrolní skupiny a v rámci společných hlídek vykonávat oprávnění i na území druhého státu. Policisté z obou zemí proto absolvují také společná školení v oblasti práva, nácviku zásahů, první pomoci a zvláštních situací.

Policisté budou v návaznosti na projekt pracovat ve společných služebnách v Petrovicích a Hrádku nad Nisou. V Hrádku nad Nisou se plánuje také účast polských kolegů, což v Trojzemí povede k vytvoření mezinárodní policejní stanice.

kpt. Hana Rubášová

vytisknout  e-mailem