Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté se podílejí na realizaci opatření v souvislosti s nouzovým stavem

Naší prioritou je chránit život, zdraví a majetek občanů Plzeňského kraje. 

 

AKTUALIZACE:

Policisté od začátku vyhlášených opatření zjistili na území Plzeňského kraje 53 případů porušení zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků a oznámili je příslušným správním úřadům. Nejvíce přestupků zaznamenáno na Domažlicku, v Plzni a na území Plzně venkova. Dalších 88 přestupků evidujeme v souvislosti se zákazem volného pohybu osob, nejčastěji se jedná o shlukování osob. Policisté jich nejvíce zaznamenali v Plzni a na Rokycansku.

Co se týká opatření na ochranu hranic, stále probíhají kontroly a vše probíhá bez větších problémů. (Včera zveřejněno několik případů: https://www.policie.cz/clanek/policiste-resili-na-hranicich-nekolik-poruseni.aspx ). Dnešní páteční den počítají kolegové s tím, že by se mohly tvořit v určitých časech kolony, a proto prosíme všechny řidiče kamionů přijíždějící do naší republiky, aby měli připravené veškeré doklady ke kontrole a při ní, aby měli nasazené roušky. 

V karanténě či domácí izolaci je 17 policistů z Plzeňského kraje.

3. dubna 2020
mjr. Martina Korandová

Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje se společně s ostatními složkami státu podílejí na realizaci a kontrolách opatření v souvislosti s nouzovým stavem. Naší prioritou v této situaci je zejména ochrana života, zdraví a majetku občanů Plzeňského kraje. Nadále však plníme úkoly na úseku veřejného pořádku a dohlížíme na bezpečnost a plynulost dopravy.

Nad rámec běžného výkonu služby se tedy policisté v Plzeňském kraji podílejí na opatřeních na znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Jedná se o kontrolu vozidel a jejich osádek, a to na 4 přechodech (Železná Ruda, Folmava, Rozvadov a Všeruby). Další možné vstupy a výstupy z ČR jsou uzavřené a některé z nich policisté hlídají. Od začátku nařízení policisté zkontrolovali přes 44 tisíc vozidel vyjíždějících z naší republiky a odepřeli výstup více než 600 z nich. Při výjezdu ze země to bylo přes 38 tisíc vozidel a 468 řidičům nebylo umožněno vycestovat. Největší fluktuaci vozidel zaznamenávají policisté na Rozvadově, kde se někdy v odpoledních hodinách a před víkendem tvoří kolony. Nejčastěji policisté odepřeli výjezd lidem, kteří si např. chtěli nakoupit, vybrat z bankomatu či si vyřídit různé osobní záležitosti. V některých případech se jednalo i o občany, kteří neměli potvrzení od zaměstnavatele, tudíž se na ně nevztahovaly výjimky pro tzv. pendlery.

V souvislosti se zákazem přítomnosti veřejnosti v určených provozovnách, zákazem provozování některých zařízení a zákazem pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) policisté dohlížejí na dodržování těchto nařízení. Prozatím zkontrolovali přes 2000 objektů. Kolegové na operačním středisku přijmou denně přibližně 15 telefonických oznámení o pohybu osob bez roušek. Taková oznámení jedou policisté prověřit, nicméně po jejich dojezdu většinou na místě již nikdo není, nebo lidé roušku mají. Pokud policisté v rámci preventivního dohledu spatřili někoho bez roušky, řešili zpočátku vše domluvou, nyní již taková porušení předáváme příslušným správním orgánům. Do současné doby jsme předali 11 přestupků, přičemž nejvíce z nich se stalo na území města Plzně. V rámci výkonu služby spolupracujeme i s ostatními orgány státní správy.

Co se týká trestné činnosti, je nutné si uvědomit, že spáchání některých trestných činů v době nouzového stavu je okolností podmiňující vyšší trestní sazbu.

Vzhledem k tomu, že je v této době na všechny členy integrovaného záchranného systému kladen velký nárok, mají policisté možnost psychologických služeb od našich odborníků. A to nejen pro ně, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Snažíme se, aby všichni policisté a zaměstnanci měli maximální podporu. Například při výkonu služby na hraničních přechodech jim je zajištěna strava, hygienické potřeby či ubytování. Samozřejmostí je používání ochranných pomůcek, kterých je zatím dostatek. Vzhledem k tomu, že kolegové jsou neustále ve styku s lidmi, tak se ani nám nevyhýbají různá onemocnění. Z toho důvodu máme v současné době v karanténě či v domácí izolaci 49 policistů, ale čísla se mění každý den.  Jeden policista měl pozitivní test na Covid-19.

Více než kdy jindy si ceníme těch, kteří našim kolegům nezištně pomáhají. Policisté dostávají například džusy, vody, kávu, domácí pečivo, ovoce či zákusky. Těší nás, že se lidé v této těžké době semkli a i našim kolegům se snaží výkon služby zpříjemnit. Viz https://www.policie.cz/clanek/diky-za-vasi-pomoc-a-krasna-gesta.aspx

Řešené případy v souvislosti s nouzovým stavem:

https://www.policie.cz/clanek/policiste-resili-na-hranicich-nekolik-poruseni.aspx

https://www.policie.cz/clanek/sireni-poplasne-zpravy-979901.aspx

https://www.policie.cz/clanek/nerespektovali-narizena-opatreni.aspx

https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22535054&docType=ART

V době nouzového stavu byl zaznamenán zvýšený pohyb osob v jednom bytovém domě v Tachově

https://www.policie.cz/clanek/opakovane-pristizen-bez-jakehokoliv-ochranneho-prostredku-pres-dychaci-cesty.aspx

https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22535850&docType=ART

Ve vozidle bylo celkem 520 kusů zakázaného léčiva

Informace a doporučení (nejen) pro seniory: https://www.policie.cz/clanek/jsme-v-tom-spolecne.aspx
Seznam nejdůležitějších kontaktů pro veřejnost: https://www.policie.cz/clanek/dulezite-kontakty-pro-verejnost-covid-19.aspx
Seznam veškerých platných usnesení Vlády ČR v aktualizované podobě: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

vytisknout  e-mailem