Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté řídí hlídky v celém kraji

KRAJ VYSOČINA: Zneužití tísňové linky 158 se přísně trestá 

Policisté na Integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina založili v informačních systémech za loňský rok celkem 30 664 akcí, které vyžadovaly vyslání policejních hlídek na dané místo události. Největší počet případů  - 3 177 - museli řešit loni v srpnu, kdy se průměrný počet akcí za operační den, tedy na čtyřiadvacet hodin,   vyšplhal na 100. Průměrný dojezdový čas první hlídky na místo události loni činil necelých deset minut – přesně to bylo 9 minut 58 sekund. Nejkratšího dojezdového času na místo události jsme dosáhli v měsíci dubnu, a to 7 minut 4 sekundy.

Operační střediska jsou pracoviště, která v nepřetržitém provozu zabezpečují plnění bezodkladných policejních úkolů v mimořádných situacích. Hlavním úkolem operačního střediska je koordinovat a organizovat v rámci své teritoriální působnosti nasazování policejních sil a prostředků. V případě, že nasazení sil a prostředků při plnění úkolů Policie České republiky přesahuje hranice kraje nebo více krajů, probíhá spolupráce mezi sousedními krajskými integrovanými operačními středisky, případně je vyžádána součinnost s operačním střediskem Policejního prezídia České republiky.

Kromě toho se podílejí na plnění služebních úkolů, které spočívá zejména v poskytování servisu výkonným policejním útvarům a působením v oblasti koordinace sil a prostředků útvaru směřujících k zabezpečení relevantní reakce na vzniklou bezpečnostní situaci. Hlavním úkolem operačního střediska je koordinovat a organizovat v rámci své teritoriální působnosti nasazování policejních sil a prostředků. Střediska se podílejí také na zajištění součinnosti s ostatními orgány a organizacemi, zvláště v rámci integrovaného záchranného systému. Systém operačního řízení v Policii České republiky tvoří v současné době čtrnáct integrovaných operačních středisek krajských policejních ředitelství, operační střediska útvarů s celorepublikovou působností a operační středisko Policejního prezidia České republiky.

Operační středisko v našem kraji zajišťuje také nepřetržitou obsluhu linky tísňového volání 158. Operační důstojníci mají k dispozici  stále aktuální informace o pohybu hlídek po celém Kraji Vysočina a o spolupráci v případě potřeby mohou prostřednictvím moderních technologií požádat také policejní hlídky ze sousedních krajů. Typickým příkladem je pronásledování pachatelů, kteří ujíždějí z místa činu. Tyto hlídky pak při policejním zákroku koordinují. Samostatným pracovištěm integrovaného operačního střediska je pult dopravy, kde se sbíhají všechny aktuální informace o dopravních událostech a dopravních nehodách na devadesátikilometrovém úseku dálnice D1 a na všech ostatních komunikacích na území celého  kraje Vysočina. Toto pracoviště je z hlediska počtu událostí nejvíce exponované v době různých sněhových či větrných kalamit, které výrazně ovlivňují sjízdnost nebo průjezdnost silnic. Policisté, kteří slouží na tomto pultu, všechny aktuální dopravní informace vkládají do systému CDI2, což je informační systém centra dopravních informací, který pak využívají především řidiči pomocí různých aplikací například mobilech, navigacích  nebo tabletech.

Integrované operační středisko v podmínkách policie v Kraji Vysočina funguje od ledna roku 2007. V roce 2014 prošlo zásadní modernizací, v rámci níž bylo pracoviště vybaveno novou moderní technologií, která výrazně zkvalitnila podmínky pro výkon služby operačních důstojníků, a také zlepšila systém komunikace a koordinace mezi ostatními složkami integrovaného záchranného systému.

Nová modernizovaná podoba operačního přinesla pro činnost službu konajících policistů celou řadu důležitých změn. V místnosti operačního sálu se zvýšil počet pracovišť z původních osmi na současných dvanáct. Do volného prostoru bývalého chodbového traktu byla navíc umístěna dvě atypická pracoviště, což umožňuje v případě potřeby operačního řízení nasadit do služby vyšší počet policistů.

„Potřeba vyššího počtu pracovišť vzniká například v případech řízení rozsáhlejšího bezpečnostního opatření nebo při řešení nějaké mimořádné události, která může souviset se sněhovými nebo větrnými kalamitami a podobnými krizovými situacemi,“ uvedl plk. Mgr. Dušan Vybíral, vedoucí operačního odboru Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. V takových situacích je potřeba počítat s mnohem častější frekvencí volání od občanů na linku tísňového volání 158 a s tím související vyšší potřebou vysílání a koordinace policejních hlídek.

V současné době je integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zařazeno celkem 38 policistů a  tři občanští pracovníci. Občanští pracovníci provádějí především úkony spojené s lustracemi v policejních databázích a další nezbytné administrativní úkony. Služba na integrovaném operačním středisku patří mezi nejnáročnější služby v rámci celé policie. „Policisté sloužící na operačním středisku musí být velice zkušení a musí dokázat i s minimem prvotních informací, které získají od oznamovatele, rychle a především odpovědně rozhodnout o správném postupu,“ doplňuje plk. Mgr. Dušan Vybíral.

V kontaktu s oznamovateli musí být službu konající policista vždy empatický, neboť člověk, který se obrací na linku 158 prožívá často velkou psychickou zátěž, je v ohrožení života nebo v krizi. Občas se také stává, zejména v nočních hodinách, že na linku 158 se dovolají podnapilé osoby, které policisty bezdůvodně vulgárně urážejí a blokují tísňovou linku. Pokud se jedná o opakovaná zlomyslná volání, volajícího čeká za zneužití tísňové linky přísný postih v závislosti na stanovení právní kvalifikace takového jednání.  Každé volání na tísňovou linku 158 se pomocí moderních technologií nahrává, takže každé zlomyslné nebo bezdůvodné volání lze snadno dohledat a následně použít jako důkaz v případě prokazování zneužití tísňové linky.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

10. leden 2018

vytisknout  e-mailem