Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí

KRAJ - Lidé by si skutečně měli uvědomit, že porušováním vládních nařízení, která mají svůj smysl, neohrožují pouze sebe. 

AKTUALIZACE:

Policisté v kraji  kontrolují od uplynulého týdne dodržování nařízení vlády.  Od 15. března 2020 do dnešního dne přijali policisté na tísňovou linku celkem 201  oznámení v souvislosti s onemocněním COVID - 19. Převážně se jednalo o upozornění občanů na nenošení roušek, shlukování se osob na veřejných prostranstvích, či nedodržování karantény. 

Od 17. března 2020 zkontrolovali  celkem 1788 objektů, tj. restaurací, obchodů, ubytovacích zařízení atd., kde zatím nezjistili žádná závažnější porušení.

Policisté evidují již 25 přestupků, kterých se občané dopustili porušením zákona o ochraně veřejného zdraví či porušením krizového zákona.  Zpravidla se jednalo o pohyb osob na veřejnosti bez ochranných prostředků  obličeje, či porušení karantény nebo shlukování se na veřejných místech. Na Liberecku již také padly první pokuty. Policisté ve dvou případech uložili za porušení nařízení vlády v souvislosti s ochranou obličeje v příkazním řízení na místě pokuty v celkové výši 15 tisíc korun.  Ostatní přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Od počátku vyhlášení nařízení vlády týkající se nouzového stavu v Česku, jsme v Libereckém kraji řešili celkem 42 trestných činů, z toho se ve 3 případech jednalo o „podvod“, v 1 případě o poškození obecně prospěšného zařízení z nedbalosti a ve 2 případech o „šíření poplašné zprávy“. Zbylé případy se týkaly krádeží.

V Libereckém kraji nyní prověřujeme celkem dva případy šíření poplašné zprávy v souvislosti s nemocí COVID – 19. Oba dva případy jsou ještě nyní ve vyšetřování.

V jednom případě se měl na jedné sociální síti objevit příspěvek, ve kterém stálo, že v jedné lokalitě v našem kraji je nákaza koronavirem. Tato informace se nezakládala na pravdě. Ve druhém případě neznámý pachatel vystupující pod jménem zaměstnance jedné firmy zaslal  do této firmy email s informací, že je nakažen koronavirem a má obavy to sdělit vedení firmy.  Rovněž i v tomto případě se informace nezakládala na pravdě.


25. 3. 2020
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka KŘP Libereckého kraje

-----------------------------------------------------------------

Od minulého týdne, ode dne 16. března 2020 od 00:00 hodin platí v České republice nouzový stav, který vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu onemocnění COVID - 19.

Kvůli epidemii je v Česku vyhlášena karanténa a lidé by měli odcházet z domova pouze do práce či na nákupy. Pokud lidé nemají nařízenou domácí karanténu na konkrétní místo, mohou dle stanoviska ministerstva zdravotnictví vycestovat na chaty, za dodržování podmínek jako ve městě, tj. na veřejnosti nosit roušku a vyhýbat se kontaktu s jinými lidmi.

Policisté v kraji od uplynulého týdne dodržování nařízení vlády kontrolují. Od 17. března 2020 zkontrolovali téměř 1100 objektů v kraji, kdy zatím nezjistili žádná závažnější porušení.

Jinak tomu však bylo v případě kontrol dodržování nařízení vlády v souvislosti s nošením ochrany obličeje, dodržováním karantény či chováním se na veřejných prostranstvích.

Za celý uplynulý týden, tedy v době od 15. do 22. března jsme na tísňové volání 158 přijali celkem 164  oznámení v souvislosti s pandemií COVID - 19. Převážně se jednalo o upozornění občanů na nenošení roušek, shlukování se osob na veřejných prostranstvích, či nedodržování karantény. Lidé stále podceňují nastalou situaci a stále si neuvědomují její vážnost.

Policisté evidují již 21 přestupků, kterých se občané dopustili porušením zákona o ochraně veřejného zdraví či porušením krizového zákona. Jen během uplynulého víkendu a pátku těchto porušení bylo celkem v osmi případech. Zpravidla se jednalo o pohyb osob na veřejnosti bez ochranných prostředků  obličeje – v 7 případech, či porušení nařízené karantény v 1 případě.  Všechny tyto přestupky předáváme k dalšímu řízení hygienikům.

Postihy:

Podle krizového zákona č. 240/2000 mohou fyzické osoby v nejzávažnějších případech dostat od správního orgánu pokutu až do výše 2 milionů korun. Právnické osoby, podnikají fyzické osoby až do 3 milionů.

Při porušení karantény hrozí pokuta až do výše 3 milionů korun.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. mohou fyzické nebo právnické osoby, podnikající fyzické osoby včetně poskytovatelů služeb dostat pokutu od 10 tisíc do 1 milionu korun.

Stav nouze ale také zostřuje tresty za některé trestné činy. Nejde přitom zdaleka jen o ty, které souvisí se zdravím, jako je šíření nakažlivé nemoci. To si však mnozí jedinci stále neuvědomují a ztěžují tak práci nejen policistům. Poté jsou mnozí překvapeni z výše trestu, který jim za daný skutek hrozí.

Stát musí za mimořádných okolností využít kapacity záchranných i bezpečnostních složek na zajištění a ochranu fungování společnosti.

Policisté tak řeší v těchto dnech nad rámec standardních úkolů rovněž další, specifické úkoly, jako jsou ochrana státních hranic, kontroly na stáních hranicích, tzv. pendlerů, ale také kontrolují, zda jsou obchody a restaurace opravdu uzavřené, zda lidé dodržují na veřejnosti nošení roušek, respirátorů či jiné ochrany obličeje, zda se na veřejných prostranstvích neshlukuje více osob a také to, zda lidé dodržují nařízenou karanténu a jiné další úkoly.

Od počátku vyhlášení nařízení vlády týkající se nouzového stavu v Česku, jsme v Libereckém kraji řešili celkem 32 trestných činů, z toho se ve dvou případech jednalo o „podvod“ a ve dvou případech o „šíření poplašné zprávy“. Zbylých 28 případů byly krádeže.

Z hlediska skutkových podstat s vyšší trestní sazbou se jedná o veškeré trestné činy majetkového charakteru – krádeže, dále podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci, lichva, zpronevěra a další.

Za „běžného“ stavu je trestní sazba až dvouletá (popřípadě tříletá pro recidivu), aktuálně se jedná o tresty v rozmezí dvou až osmi let. V těchto případech se jedná již o zločiny a díky zvýšené trestní sazbě se jimi již zabývá Služba kriminální policie a vyšetřování.

Doposud policisté řešili veškeré porušení nařízení vlády zpravidla domluvou, snažili se občany informovat o nastalé situaci a opatřeních, které by lidé měli dodržovat, kdy jejich cílem nebylo ihned dávat lidem pokuty. Avšak je stále řada těch, kteří neberou situaci vážně a policisté již v případě nedodržování těchto  nařízení nebudou v dalších dnech již tak tolerantní. Přistoupí tak k postihům.

Apelujeme na občany, aby si už skutečně uvědomili, že tím, že nedodržují nařízení vlády, která mají svůj smysl, neohrožují pouze sebe, ale také své blízké a ostatní spoluobčany.

Zároveň děkujeme všem lidem, kteří se naopak chovají zodpovědně a chápou, že i pro složky Integrovaného záchranného systému tato situace není snadná.


23. 3. 2020
kpt. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje


 

vytisknout  e-mailem