Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté otevřeli dětskou výslechovou místnost

ZLÍN: Speciální místnost pro dětské oběti či svědky.  

Historicky první dětskou výslechovou místnost dnes otevřeli policisté Územního odboru Zlín. Místnost bude sloužit především dětem, které se na policii ocitnou v roli oběti či svědka.
Jde o neobvyklou kancelář, ve které bude možné děti vyslechnout ve vlídném prostředí, jež je vybaveno speciálním záznamovým a nahrávacím zařízením. Průběh celého výslechu bude přenášen do druhé místnosti a zaznamenáván pro trestní řízení dle trestního řádu. Minimalizujeme tak nejen riziko procesní napadnutelnosti, ale také riziko další traumatizace dítěte či ženy, kteří byli svědkem nebo obětí trestného činu.
„Do současné doby byla situace taková, že děti, které se účastnily trestního řízení, jsme vyslýchali v běžných kancelářích vyšetřovatelů. Tato pracoviště jsou však pro výslechy nezletilých a mladistvých poměrně nevyhovující,“ podotkl ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje plukovník Bedřich Koutný.
Podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže je totiž nutné, aby u neodkladných či neopakovatelných úkonů bylo fyzicky přítomno více lidí (soudce, pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí, obhájce obviněného, státní zástupce, příp. znalec) a přítomnost tolika cizích osob pro dítě, jež se setkalo zejména s násilím (týráním, zanedbáváním, sexuálním zneužíváním, znásilněním či domácím násilím), je dalším mimořádně traumatizujícím zážitkem zásadně ovlivňující schopnost vypovídat o kriminální události.
Trestný čin je pro oběť pouze začátkem, který startuje další procesy, v rámci kterých může dojít k  tzv. sekundární viktimizaci (zraňování a poškozování jedince, nesouvisí však přímo s jednáním pachatele, ale jde o „poškození“ oběti při zdlouhavém řízení, opakované výslechy, nepříjemné otázky apod.). Může se stát, že tak dojde k další vážné traumatizaci a následnému dlouholetému poškození vývoje osobnosti dítěte. Kromě lidských aspektů nutnosti citlivého přístupu k vyslýchaným dětem nám i Úmluva o právech dítěte ukládá povinnost zohledňovat zájem dítěte. Tato úmluva nařizuje státním institucím odpovědným za péči a ochranu dítěte zabezpečit vysoký standard zdraví a bezpečnosti.
Pro výslechové místnosti se podařilo vyčlenit prostory v budově Územního odboru Policie ČR (nám. T. G. Masaryka 3218, Zlín). „Můžeme je využívat čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, současně je zajištěno napojení na informační systémy policie, ve kterých zpracováváme veškeré dokumenty trestního řízení. Mohou zde být přítomni i policejní specialisté a technici, potřební při úpravě kamerových i zvukových záznamů výslechů pro trestní řízení,“ popsal ředitel Koutný.
Aby výslechová místnost splňovala tyto náročné standardy, bylo nutné oddělit část místnosti, kde vyšetřovatel vyslýchá nezletilého či mladistvého, výslech je zaznamenáván na kamerový systém a současně je reprodukován do druhé části místnosti, ve které jsou přítomny ostatní osoby, jejichž účast je požadována trestním řádem, případně zák. č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže.
S přípravou výslechové místnosti jsme začali v létě a jsme rádi, že se podařilo akci dokončit před Vánoci. Velký dík patří Zlínskému kraji, který vybudování dětské výslechové místnosti podpořil částkou 200 tisíc korun, dalších necelých 70 tisíc zaplatilo naše krajské ředitelství.
„Byť lze dětskou výslechovou místnost považovat za takový nestandardní vánoční dárek, doufám, že ji budeme využívat co nejméně. Není nic horšího, než když někdo ublíží bezbrannému dítěti,“ uzavřel ředitel Koutný.

 

21. prosince 2011, mjr. Ing. Jana Bartíková

vytisknout  e-mailem