Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Policista Ředitelství služby cizinecké policie za období Covidu

Ředitel cizinecké policie, plk. Mgr. Milan Majer, předal více jak 120 medailí a dalších ocenění. 

V Panteonu Národního muzea se 11. listopadu 2021 uskutečnil 11. ročník předávání ocenění „Policista Ředitelství služby cizinecké policie za období Covidu“.
Ředitel Ředitelství služby cizinecké policie přivítal policisty a občanské zaměstnance ŘSCP, hosty a kolegy z ostatních složek Policie České republiky, ze Zdravotnického zařízení a Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru České republiky a Celní správy České republiky.

Pozvání na tento slavnostní den také přijali: první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiří Nováček, policejní prezident genmjr. Mgr. Jan Švejdar, první náměstek policejního prezidenta genmjr. Mgr. Martin Vondrášek, ředitel Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje brig. gen. Mgr. Tomáš Kužel, ředitel Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra Mgr. Jiří Toman, ředitel Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra  Ing. Miroslav Červenka, ředitel Odboru Dohledu Generálního ředitelství cel plk. Ing. Petr Müller, ředitel Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Pavel Nepovím a bývalý ředitel Služby cizinecké policie JUDr. Jindřich Urban.

V jednotlivých kategoriích ankety Policista Ředitelství služby cizinecké policie za období Covidu ocenění získali:

Cizinář  v období Covidu

Krajské ředitelství policie hl. města Prahy:                           mjr. Mgr. Kateřina Tresnerová
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje:                   prap. Andrea Juračková
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje:                       mjr. Bc. Petr Hlaváček
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje:                        mjr. Mgr. Bc. Jindřich Novotný
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje:                          npor. Mgr. Michal Holub
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje:                       mjr. Bc. Jaromír Habr
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje:                     ppor. Pavel Šípek
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého  kraj:             mjr. Mgr. Petr Voborník
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina:                            nprap. Ondřej Mejzlík
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje:                 nprap. Luděk Helešic
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje:                     por. Bc. Radim Vyrtelář
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje:           plk. Mgr. Bc. Radomír Jurok
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje:                           plk. Mgr. Libor Rožník
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
In memoriam:                                                                        mjr. Bc. Karol Körtvély

Odbor cizinecké policie

Odborem roku byl zvolen Odbor cizinecké policie Moravskoslezského kraje, v jehož čele stojí plk. Mgr. Bc. Radomír Jurok, který převzal ocenění. Ředitel Krajského ředitelství policie kraje Moravskoslezského brig. gen. Tomáš Kužel převzal pamětní minci Ředitelství služby cizinecké policie.

Hrdinský čin

V této kategorii ocenění převzal nprap. David Orszulik z oddělení služební přípravy Kanceláře ředitele, který svým včasným zásahem přispěl k záchraně života ženy, která způsobila dopravní nehodu. Žena v důsledku svého onemocnění upadla do bezvědomí a sjela z vozovky. David, který okolo nehody projížděl, neváhal a zraněné ženě poskytl první pomoc. Prováděl resuscitaci až do příjezdu záchranné služby a tím ji zachránil život.

Občanský zaměstnanec

Ocenění převzala Hana Korpasová z inspektorátu cizinecké policie Ostrava – Mošnov, která u Policie České republiky pracuje 34 let. Nejenže dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků a její činnost přesahuje rámec plnění pracovních úkolů, Hanka je také morálním vzorem pro své kolegy.

Projekt

Projektem roku byl vyhlášen Informační systém dohledu nad vzdušným prostorem AGAS, ocenění si převzal plk. Mgr. Marcel Prošek z Národního situačního centra ochrany hranic.
Informační systém AGAS má kromě posílení ochrany hranic v rámci vzdušného prostoru velmi vysokou perspektivu nejen v oblasti odhalování nelegální migrace, ale rovněž v oblasti obcházení celních předpisů, obchodu s lidmi a terorismu. Jedná se o nový systém, který umožňuje potírání trestné činnosti v širokém měřítku.

Specialista roku

Kategorie, ve které jsou oceňováni policisté, kteří se vyznamenali výjimečnou činností v rámci své specializace; policisté, jejichž činnost se odráží ve zvyšování výkonnosti celého útvaru, a kteří přenáší své dovednosti a znalosti do celé Policie České republiky.
Tento titul získal npor. Bc. František Havlín, pyrotechnik z inspektorátu cizinecké policie Praha-Ruzyně. František Havlín po celou dobu svého 35 let trvajícího služebního poměru zůstává věrný cizinecké policii. Od roku 1986 působil na oddělení doprovodu letadel a od roku 1997 až do současnosti na oddělení pyrotechnických činností. Díky jeho vysoké odbornosti se podařilo navázat spolupráci nejen se spřízněnými složkami bezpečnostních sborů České republiky, ale i se subjekty civilní sféry.

Sportovec roku

V této kategorii byly vyhlášeny hned dvě jména, nprap. Bc. Petr Pastýřík a nprap. Bc. Miroslav Lazicius, oba z inspektorátu cizinecké policie Praha-Ruzyně.
Petr Pastýřík získal na Mistrovství Evropy 1. místo v silovém trojboji a 2.  místo v Bench-press. Neméně úspěšný byl i na Mistrovství světa, kde získal dvě první místa, a to v Bench-press a Bench press – mrtvý tah.
Miroslav Lazicius se od svého nástupu k Polici České republiky účastní mnoha sportovních akcí na krajské a republikové úrovni. Za zmínku stojí 3. místo na Mistrovství ČR v Bench-press, kategorie muži amatéři, 3. místo na Crossfitovém závodě CROSS Challeng a 1.  místo v závodě Golem CROSS.

Osobnost ŘSCP

V této kategorii jsou oceňováni policisté nebo občanští zaměstnanci, jejichž skutky se zapsaly a stále zapisují do historie útvaru. Osobnost, která je přínosem pro kolektiv, pro předávání pracovních zkušeností a jejichž činnost je kladně vnímána ze strany veřejnosti.
Ocenění převzal plk. Ing. Vladimír Olič z inspektorátu cizinecké policie Praha-Ruzyně. Vladimír Olič působí po celou dobu služebního poměru na inspektorátu cizinecké policie. Jeho dlouholeté a praktické i teoretické zkušenosti jsou nedílnou součástí jeho manažerské práce, kterou v současné chvíli vykonává. Právě díky jeho vysoké odbornosti byl mimo jiné vybrán do týmu odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, který byl zřízen pro řešení situace s nákazou nemoci Covid-19. V rámci tohoto týmu řešil problematiku vstupu a výstupu do/z České republiky a situace spojené s pobytem na území.

Tým období Covidu

V této kategorii jsou oceňovány týmy, které se vyznačují vysokou mírou integrity, dosahují výrazných výsledků a dosáhly významného cíle. A přesně takovým týmem je Tým Služby cizinecké policie složený z jednotlivých odborů cizinecké policie a Ředitelství služby cizinecké policie. Všech 14 vedoucích odborů cizinecké policie převzali z rukou ředitele Ředitelství služby cizinecké policie, plk. Milana Majera,  pamětní minci Ředitelství služby cizinecké policie.

U příležitosti 11. ročníku ankety Policista Služby cizinecké policie, otevřel pan ředitel, plk. Milan Majer, po delší době dveře Síně slávy Služby cizinecké policie, jen sdružuje osobnosti, které se významnou měrou podílely na budování a rozvoji Služby cizinecké policie.

Do síně slávy v roce 2021 vstoupil:

JUDr. Miloslav Smetana

JUDr. Jan Chudoba

Oba bývalí vedoucí pracovníci Ředitelství služby cizinecké policie, kteří zde pracovali na cizineckém oddělení a odboru podpory výkonu služby. V rámci své profese řešili problematiku spojenou se vstupem a pobytem cizinců na území České republiky, podíleli se na tvorbě příslušných právních předpisů a interních aktů řízení. Významným způsobem se zapsali do povědomí odborné, ale i laické veřejnosti v oblasti cizinecké problematiky. Pan JUDr. Miloslav Smetana dnes přednáší cizineckou problematiku na Policejní akademii a má tak možnost zúročit své dlouholeté zkušenosti a znalosti.

Zvláštní poděkování ředitele Ředitelství služby cizinecké policie za mimořádné nasazení a významnou práci odvedenou v nelehkém covidovém období převzali:

 • Tým Inspektorátu cizinecké policie Praha-Ruzyně, za který ocenění převzal zástupce vedoucího plk. Vladimír Olič
 • Tým Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová, za který ocenění převzala vedoucí npor. Radka Jeníková.
 • kpt. Bc. Renata Grecmanová, tisková mluvčí Ředitelství služby cizinecké policie
 • plk. Ing. Milena Křivánková Beranová, vedoucí Kanceláře ředitele

Poděkování za spolupráci se Službou cizinecké policie převzali:

 • Mgr. Jiří Toman, ředitel Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra
 • Mgr. Ing. Miroslav Červenka, ředitel Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra
 • plk.  Ing. Petr Müller, ředitel Odboru Dohledu GŘC
 • plk. Ing. Pavel Nepovím, ředitel Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Generálního ředitelství HZS ČR.

Dále si ocenění ze Zdravotnického zařízení a Odboru zdravotnického zabezpečení ocenění převzali:

 • Miloš Navrátil
 • Mgr. Růžena Tichá
 • Mgr. Eliška Melzerová
 • Ilona Krsková

Poděkování za práci vykonanou pro Službu cizinecké policie převzal bývalý ředitel Služby cizinecké policie plk. ve výslužbě JUDr. Jindřich Urban.

Ocenění za dlouhodobou podporu a vytváření dobrého jména Služby cizinecké policie převzali:

 • JUDr. Ing. Jiří Nováček, první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
 • genmjr. Mgr. Jan Švejdar, policejní prezident
 • genmjr. Mgr. Martin Vondrášek, první náměstek policejního prezidenta

Za možnost uspořádat 11. ročník ceremoniálu Služby cizinecké policie v krásných prostorách Panteonu Národního muzea vděčíme našemu partnerovi – Národnímu muzeu. Děkujeme tímto generálnímu řediteli Národního muzea, panu PhDr. Michalu Lukešovi, Ph.D. a celému jeho týmu, který se na pořádání podílel.

kpt. Bc. Renata Grecmanová
tisková mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie

16. listopadu 2021

vytisknout  e-mailem