Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policista besedoval s předškoláky, učni a skauty

HRADECKO – V průběhu 4. týdne roku 2012  

V průběhu 4. týdne letošního roku navštívilo Preventivně informační centrum Policie České republiky v Hradci Králové téměř 70 posluchačů. Tito při 4 přednáškách vyslechli důležité informace o Policii ČR, nebo o tom, jak se bezpečně chovat, aby předešli nepříjemným událostem, které číhají ať už na ulici, nebo ve virtuálním světě.
Ve středu 25. 1. 2012 do centra zavítaly hned tři skupiny posluchačů. Jako první přijeli žáci Mateřské školy Slavíčkova Hradec Králové. S předškoláky policista hovořil na důležité téma bezpečnosti v silničním provozu, dále se děti dozvěděly, že není bezpečné sahat na různé předměty, co mohou venku naleznout. Jejich názornou výstavku si poté prohlédly. U každého z nich jim policista řekl, jak jim může ublížit a co dělat, když jej najdou. V této části rovněž zhlédly ukázku z policejní videogalerie o pyrotechnické službě. V té viděly, že i pyrotechnik, vystrojený speciálním oblekem a vybaven znalostmi, na podezřelé předměty nasahá, nýbrž použije speciálního robota, či tyč odstupné manipulace, se kterou předmět uchopí až na tři metry.
Chvíli po poledni shodného dne dorazili do centra žáci prvního ročníku Odborného učiliště Hradec Králové, 17. listopadu. Tito přišli na druhou přednášku v rámci cyklu přednášek pro jejich učiliště. Tentokrát policista prvákům sděloval důležité informace o bezpečné virtuální komunikaci. V průběhu přednášky žáci vyslechli informace o kyberšikaně, kybergroomingu, na co si dát pozor při nakupování skrze internet. S žáky bylo podrobně hovořeno také o možnosti zneužití jejich účtu, neboli o „krádeži“ virtuální identity. U toho platí dvě základní rady – nikomu své heslo neříkat (nezadávat jej viditelně, nikde si ho nepoznačovat, nebo nezůstávat „přihlášený“, když počítač opouštím a mít heslo bezpečné. Za bezpečné heslo lze považovat heslo delší nežli osm znaků (ideálně 14), ve kterém jsou zastoupeny znaky z 3 a více skupin – malá písmena, velká písmena, číslice, speciální znaky a interpunkční znaménka. Některé systémy umožňují do hesel vložit i mezeru, či písmena s diakritikou. Rovněž je doporučeno mít na každý účet (e-mail, chat, sociální síť…) heslo jiné a v nepravidelných termínech jej měnit. Jako nevhodné je například heslo ve znění: heslo, 123456, Honza, datum narození, RZ vozidla.
Téhož dne v odpoledních hodinách na hradeckou policii dorazili skauti a skautky z 1. oddílu Junáka Hradec Králové. Jednalo se o starší část oddílu a to děti ve věku 10 – 15let. Těm policista řekl informace o Policii České republiky, jejich složkách, dále pak o konkrétních útvarech, které jsou v Hradci Králové a například to jak poznají, které obvodní oddělení „má na starosti“ bezpeční jejich klubovny. Dále skauty zajímala kriminalistická technika. Proto jim policista řekl základní informace o kriminalistické daktyloskopii, trasologii, mechanoskopii, biologii či genetice. Dětem poté názorně předvedl, jak lze zviditelnit a zajistit daktyloskopickou stopu, či jak se snímají daktyloskopické otisky. Se skauty byly dohodnuty další přednášky, kdy například mladší skauti z oddílu na hradeckou policii dorazí hned příští týden.
V pátek 27. 1. do centra dorazila další skupina žáků z Odborného učiliště Hradec Králové, 17. listopadu, kteří si vyslechli rovněž informace o bezpečné virtuální komunikaci jako jejich kolegové ve středu.

Fotogalerie ke zhlédnutí zde…

Více informací k bezpečné virtuální komunikaci naleznete zde:

www.seznamsebezpecne.cz

www.e-bezpeci.cz

www.saferinternet.cz

Partner královéhradecké policie ve tvorbě informačních materiálů k rizikům virtuální komunikace je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Více informací o prevenci v dopravě naleznete zde: www.ibesip.cz

Čtěte také:
Trestní odpovědnost, šikana a kriminalita – článek z preventivní akce na Trutnovsku
Prohlídka policejní budovy - článek z preventivní akce na Jičínsku
Policisté v ZŠ Dobré - článek z preventivní akce na Rychnovsku

 

nprap. Jan Čížkovský
30. ledna 2012
foto PČR
 

vytisknout  e-mailem