Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie vydala celoevropské varování ve věci internetového zneužívání a vydírání dětí

Termíny často označované jako ‘sextortion – sexuální vydírání’ nebo ‘webcam blackmailing – vydírání přes webovou kameru’, označují formu internetového zneužívání a vydírání dětí, kdy dochází ke zneužití informací nebo přímo fotek spojených se sexem či k poskytování sexuálních služeb a zisku finančních prostředků. V posledních letech se tato forma internetového zneužívání a vydírání dětí velmi rychle rozšířila, nicméně páchání této trestné činnosti stále není oznamováno v dostatečné míře. 

Způsob páchání trestné činnosti internetového zneužívání a vydírání dětí

Ve zprávě, která byla dnes vydána Europolem, se uvádí, že již sedmileté děti se stávají oběťmi internetového zneužívání a vydírání. 

Pachatelé mají převážně dva hlavní motivační faktory v souvislosti s dětmi, které si vyberou jako cíl pro páchání své trestné činnosti:

  • Sexuální zájem o děti, kdy cílem vydírání je opatřování materiálu spojeného se sexem (fotografie a/nebo videa s dítětem) nebo přímý sex s dětmi;
  • Ekonomický zájem, kdy cílem je získání finančního zisku z vydírání.

Na základě informací získaných Linkou Národního Centra pro pohřešované a zneužívané děti v USA se ve zprávě Europolu uvádí, že dětské oběti – dívky jsou daleko více vydírány v souvislosti s poskytnutím sexuálně explicitního materiálu (84%) v porovnání s jejich chlapeckými protějšky (53%). Chlapci se častěji stávají oběťmi v souvislosti se získáním finančního zisku (32% v porovnání s 2% dívek), což znamená relativně nový trend v oblasti zneužívání dětí na internetu. Dalším podobným trendem je, že pachatel požaduje od dítěte-oběti, aby na fotky/videa přidalo další děti, a to buď své sourozence, nebo své vrstevníky. V těchto případech se stávají oběťmi i děti, které v internetovém prostředí dodržují všechna bezpečnostní pravidla.

Osobní a psychologická daň na obětech této trestné činnosti by se neměla podceňovat: jsou známy případy, kdy se děti sebepoškozovaly, vykazovaly známky sebevražedného chování nebo spáchaly sebevraždu poté, co se staly obětí takového trestného činu. Mnoho případů internetového zneužívání a vydírání dětí není oznámeno kvůli tomu, že se děti stydí za materiál, který poskytly pachateli, nebo v důsledku toho, že si dětské oběti ani neuvědomují, že se staly oběťmi trestného činu. 

‘Řekni ne’ kampaň na zvýšení informovanosti

V návaznosti na tento znepokojivý fenomén se evropské orgány uplatňující právo rozhodly spojit své síly s partnerskými stranami z privátního sektoru na zahájení kampaně #Řekni Ne”, podporovanou Europolem, tak aby bylo umožněno poskytnutí odborného poradenství dětským obětem a potenciálním dětským obětem internetového sexuálního zneužívání a zvýšit tak mechanismus oznamování a podpory obětem v těchto situacích.

Kampaň zahrnuje krátký film dostupný ve všech jazycích EU, který pomáhá lidem rozpoznat potenciální chování sexuálního vydírání tzv. „sextortion“, dále poskytuje internetové rady a zdůrazňuje důležitost oznamování této trestné činnosti kompetentním národním orgánům.

Steven Wilson, šéf Kybernetického Centra Europolu, uvedl, že “děti stále více využívají internetové prostředí pro komunikaci a formování vztahů a tento fakt by měl být považován za přirozenou součást jejich vývoje. Nicméně naší společnou odpovědností je poučit děti o hrozbách, se kterými se mohou setkat a rovněž je chránit tak, aby pro ně bylo internetové prostředí co možná nejbezpečnější. Jakmile se na internetu bude dít něco neobvyklého, měli bychom o tom podat přesně vypovídající hlášení a podpořit tak nastavené mechanismy, aby bylo jasné, kam je možné se obrátit o příslušnou pomoc.“

Rob Wainwright, výkonný ředitel Europolu, dodal: „Ochrana našich dětí je jednou z  nejvyšších priorit pro evropské orgány prosazující právo v Evropě a po celém světě. V Europolu jsme odhodláni řešit jakoukoliv hrozbu, která směřuje proti našim dětem, a přivést každého, kdo jim ubližuje, před spravedlnost.

Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Nahlaš to. Jsme zde.

Výzva Europolu těm, kteří se stali nebo se můžou stát cílem páchání této trestné činnosti je následující: „Neplať a nestyď se to ohlásit na policii. Pokud Ti někdo bude vyhrožovat, že bude sdílet Tvé fotky nebo video se sexem, když nepošleš peníze, tak postupuj dle následujících kroků:

  1. Už nic dalšího nesdílej, nic neplať.
  2. Vyhledej pomoc. Nejsi sám.
  3. Uchovej si důkazy. Nic nevymaž.
  4. Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu.
  5. Oznam to na policii.

Pro další doporučení jak reagovat, pokud Vaše dítě nebo někdo jiný, kdo Vám důvěřuje a možná se stal obětí internetového sexuálního zneužívání a vydírání, se prosím obraťte na naše specializované webové stránky.

Link to the press release of Europol HERE 

vytisknout  e-mailem