Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie uspořádala mezinárodní konferenci na téma inovací

Ve dnech 2.-4. listopadu 2022 přivítala Policie ČR zástupce policejních sborů, odborných sítí a evropských institucí na mezinárodní konferenci Innovations in Law Enforcement. 

 

Konferenci připravilo oddělení pro vědu, výzkum a inovace Policejního prezidia ČR, ve spolupráci s dalšími útvary policie, Inovační laboratoří Europolu a European Clearing Board (EuCB), pracovní skupinou orgánů vymáhajících právo, jejímž cílem je vzájemná spolupráce při vývoji a zavádění inovací v evropské policejní komunitě.

Konferenci slavnostně zahájil policejní prezident genmjr. Martin Vondrášek, který ve svém proslovu zdůraznil nutnost mezinárodní spolupráce při zavádění inovativních nástrojů a metod do policejní praxe. Druhý uvítací proslov přednesl plk. Vladimír Táborský, vedoucí oddělení pro vědu, výzkum a inovace Policejního prezidia ČR. Ten vyzdvihl potřebu systematicky se věnovat možnostem využití umělé inteligence v celém spektru nástrojů, které jsou pro policii užitečné. Účastníky rovněž přivítala Christa Dern, předsedkyně EuCB, jejíž proslov se zaměřil na další rozvoj této pracovní skupiny a společný zájem koordinace mezi policejními sbory při vývoji a zavádění inovací.

V průběhu konference bylo představeno 12 inovací z různých zemí a rozličných odvětví policejní praxe. Jednalo se například o nástroj pro detailní snímání otisků obuvi; nástroj využívající umělou inteligenci k detekci a evidenci kriminality; metodu individuální identifikace osob na základě laboratorní analýzy lidského pachu; projekt na vzdálené omezení rychlosti vozidel, která ohrožují život a majetek; a nástroj pro urychlenou dokumentaci místa trestného činu s pomocí rozšířené reality. Účastníci konference si mohli řadu nástrojů přímo vyzkoušet a díky tomu lépe porozumět jejich potenciálu pro zlepšení policejní práce. Na vývoji třetiny představených nástrojů se přímo podílí Policie ČR, což poukazuje na její proaktivní přístup k oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Událost rovněž umožnila osobní setkání policejních sborů s koordinátory odborných policejních sítí ECTEG, iProcureNet, EACTDA, EU-HYBNET a CYCLOPES. Během setkání byly vytvořeny kontury pro další spolupráci EuCB s těmito sítěmi tak, aby nedocházelo k duplicitám a inovace se rychleji dostávaly ke koncovým uživatelům.

Během posledního dne konference proběhlo plenární zasedání EuCB. Díky pandemii COVID-19 proběhla předchozí plenární zasedání ve virtuálním nebo hybridním formátu, jednalo se tak o první fyzické plenární zasedání. Díky tomu se řada členů EuCB potkala vůbec poprvé a mohla si neformálně vyměňovat zkušenosti a dobrou praxi. Rovněž bylo uspořádáno společné cvičení, ve kterém mohli členové EuCB vznést zkušenosti se zaváděním inovací v jejich organizaci.

Celkem se na konferenci sešlo přes 100 účastníků z 24 evropských zemí. Jednalo se tak o jednu z největších událostí na téma inovací, kterou policie kdy uspořádala, a hlavní konferencí tohoto typu na evropské úrovni v letošním roce. Zahraniční účastníci konferenci ocenili jako jednoznačně přínosnou pro další rozvoj mezinárodní policejní spolupráce v oblasti inovací.

plk. Ondřej Moravčík
22. 11. 2022

vytisknout  e-mailem