Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie představila nové mapy nehodovosti

Na dnešní tiskové konferenci byl představen nový informační systém, který bude na mapovém podkladu promítat statistické údaje Policie ČR k dopravní nehodovosti.  

 

Od dnešního dne je systém přístupný veřejnosti na webových stránkách www.policie.cz na odkazu Nehody v mapě ČR. Informace budou poprvé touto formou zprostředkovány veřejnosti v prostředí internetu, a to prostřednictvím geografického informačního systému provozovaného Centrem dopravního výzkumu v.v.i (veřejná výzkumná instituce).
 
Systém je nutné odlišit od aplikací, jejichž cílem je informování o aktuální situaci v provozu na pozemních komunikacích. Hlavní funkcí dnes představeného systému je možnost zobrazení výskytu nehod v mapě, a to na základě předem zvoleného výběru kritérií. Tímto kriteriem může být čas, příčina nehody, hydrometeorologické okolnosti, následky, atd. Kriteria je možné kombinovat podle zájmu a zaměření uživatele. Ke každé nehodě se zobrazí protokol o nehodě zpracovaný pracovníky Policie ČR (mimo osobních údajů). Údaje bude možné zobrazit a vytisknout ve formátu PDF.
 
Systém bude důležitým zdrojem informací pro orgány veřejné správy. Na základě analýzy prostorových a popisných dat, které bude systém poskytovat, budou moci zainteresované subjekty přijímat adekvátní opatření ke zvýšení bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích. Například starostové obcí mohou jednoduchým způsobem zjistit, kde, za jakých okolností a s jakými následky v dochází v katastrálním území jejich obce nejčastěji k nehodám. Na základě toho pak mohou společně s policií a dalšími zainteresovanými subjekty hledat optimální řešení existujícího problému. Od systému se očekává zjednodušení způsobu vyhodnocování statistických údajů. Uživatel tak bude moci investovat více času a prostředků do odstranění příčin dopravní nehodovosti (např. stavební úpravy komunikace, osvětlení, osazení světelnou signalizací, umístění zpomalovacích pruhů aj.).
 
Na tiskové konferenci bylo zveřejněno také předběžné vyhodnocení dopravní nehodovosti za jedenáct měsíců tohoto roku. Podrobněji se pplk. Ing. Josef Tesařík zabýval nehodovostí za měsíc listopad. (viz. grafy připojené pod textem) Prezentované údaje měly předběžný charakter. Podrobné vyhodnocení dopravní nehodovosti v uplynulém měsíci bude zveřejněno příští týden.
 
kpt. Mgr. Veronika Benediktová

vytisknout  e-mailem