Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie posiluje přeshraniční spolupráci

Česká a německá policie pracují na společném projektu k posilování spolupráce v příhraničních oblastech. 

 

Policie České republiky a německá Spolková policie realizují za finanční spoluúčasti Evropské unie projekt „Přeshraniční bezpečnostní spolupráce“, který podporuje intenzifikaci stávající dobré spolupráce v pohraniční oblasti. Projekt podporuje společná policejní opatření, ale také nácviky, cvičení a jazykové vzdělávání, posiluje nasazení společných hlídek, připravuje budoucí společné služební prostory a vytváří předpoklady pro perspektivní vznik společné česko-německé služebny na české straně.

Ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Vladislav Husák v doprovodu německého velvyslance v České republice Christopha Isranga a hejtmana Libereckého kraje navštívil ve čtvrtek 30. 1. 2020 za přítomnosti dalších představitelů Policie České republiky a Spolkové policie budoucí pracoviště policejní spolupráce v trojmezí u Liberce.

Policejní prezident České republiky brig. gen. Jan Švejdar a prezident Spolkové policie pan Dr. Dieter Romann se v minulém roce dohodli na posílení operativní spolupráce mezi českou a německou policií, s krajskými ředitelstvími policie v Liberci a Ústí nad Labem, zvláště pak v Hrádku nad Nisou a v Petrovicích. Za podpory Evropské komise, která poskytuje finanční prostředky prostřednictvím fondu pro vnitřní bezpečnost (fond ISF) mají být v příštích dvou letech vytvořeny základy dalšího prohloubení česko-německé policejní spolupráce na základě Česko-německé policejní smlouvy.

Významnou součástí projektu je přitom společné jazykové vzdělávání. Čtyřikrát za pololetí přijíždějí němečtí policisté vždy na jeden týden do Prahy. Ve škole se němečtí policisté setkávají s českými kolegy, kteří zde absolvují kurzy němčiny. Výuka je zaměřena na osvojení policejní terminologie.

Projekt je provázen společnou analýzou rizik u jednotlivých druhů deliktů, která by měla v budoucnu umožnit pružné nasazení policejních sil v pohraniční oblasti. Aby se policisté seznámili s rozdíly v právních předpisech a postupech, bude v příštích dvou letech realizováno několik společných cvičení. Již 8. ledna se konalo v Liberci společné taktické cvičení, policisté při něm nacvičovali společné zatýkání v budovách.

Česko-německá smlouva o policejní spolupráci, jež vstoupila v platnost v roce 2016, rozšířila oprávnění pro přeshraniční policejní nasazení. Kromě zjednodušení pravidel vzájemného předávání informací mohou nyní policisté obou zemí vytvářet například společné pátrací a kontrolní skupiny a v rámci společných hlídek uplatňovat své úřední pravomoci zčásti také na území sousedního státu. Policisté obou zemí proto absolvují společná školení v oblasti práva, nácviky zásahů, první pomoci a zvláštních nasazení.

Plk. Vladislav Husák na místě vyzdvihl přínos společných aktivit pro obyvatele příhraničních oblastí: „Uvedený projekt je zaměřen na prohloubení česko-německé spolupráce v bezpečnostní oblasti, kdy cílovou skupinou jsou vnímáni především občané žijící v česko-německém pohraniční a jsem velmi rád, že výběr padl také na Liberecký kraj. Hlavním záměrem je přispět k posílení bezpečnosti a ochraně veřejného pořádku v dotčených oblastech, a tím zvýšit pocit bezpečí občanů v příhraničí. Jsem přesvědčen, že společné hlídky pomáhají odstraňovat jazykové bariéry a nedůvěru občanů k policistům ze sousední země.

Součástí projektu, jsou také společná cvičení policistů například k přeshraničnímu pronásledování, zadržení nebezpečného pachatele a samozřejmě prohloubení jazykových znalostí, což vnímám velice pozitivně. Velmi mě těší, že tento projekt je pozitivně vnímán i starosty z příhraničních měst a obcí na obou stranách hranice, od nichž už teď máme silnou podporu.“

Německý velvyslanec Christoph Israng zdůraznil, že policejní spolupráce má velký význam a poděkoval zúčastněným útvarům za jejich iniciativu: „Četná společná cvičení, nasazení a vyšetřovací řízení dovedená do úspěšného konce svědčí o sbližování našich bezpečnostních sborů. Klíčem k úspěchu se přitom ukázala být především dvojjazyčnost. Tím, že naše partnerství je kontinuální a je neustále posilováno, činíme další důležitý krok k posílení policejní spolupráce v prostoru společných hranic, jejímž cílem je účinný boj proti přeshraniční kriminalitě a sekundární ilegální migraci.“

por. Jan Chaloupka, DiS.
30. 01. 2020

vytisknout  e-mailem