Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie ČR se úspěšně zapojuje do evropského boje s organizovanou kriminalitou

V roce 2019 bylo v EU v rámci iniciativy „EMPACT“ zadrženo více než 8 000 pachatelů, identifikováno více než 1400 obětí obchodování s lidmi a dětské pornografie, zabaveno více než 6000 zbraní a výbušnin, 2655 padělaných/falešných dokumentů, zachyceno 75 tun drog a zabaven majetek v celkové hodnotě přes 72 mil. eur. 

empact.pngEMPACT je evropská platforma zaměřená na dosažení předem stanovených cílů v oblasti potírání nejzávažnější trestné činnosti v rámci které spolupracují členské státy, vybrané třetí země, instituce a agentury EU (např. Europol) a mezinárodní organizace (např. Interpol). Tento typ spolupráce byl zahájen na úrovni Unie v roce 2010 a každý členský stát se do ní může aktivně zapojit se značnou podporou agentury Europol, a to jak finanční, analytické, tak
i logistické.

Každoročně je plánováno okolo 250 akcí, z nichž více než polovina je operativních. Akce jsou zaměřeny na společná vyšetřování, školicí aktivity, prevenci, sdílení informací nebo spolupráci se zeměmi mimo EU. Kromě policie jsou do vybraných akcí zapojeny např. i celní orgány, inspektoráty práce nebo soukromý sektor. EU na tyto aktivity směřující k dosažení předem stanovených cílů vynakládá každý rok nemalé finanční prostředky.

Policie ČR je zapojena do 9 z 10 unijních priorit odsouhlasených na úrovni odpovědných ministrů členských států EU a významně se tak podílí na evropském rozměru boje proti organizované trestné činnosti. Experti  Policie ČR mají zkušenosti i s vedením akcí (např. proti výrobě metamfetaminu a nedovolenému nakládání s prekurzory), kde z této pozice mohou ovlivňovat aktivity na úrovni Unie směřující k dosažení společných unijních cílů a jejich dalšího směřování. V uplynulém roce se naši policisté zapojili do společných akčních dnů (realizací) zaměřených na boj proti obchodování se zbraněmi, pracovnímu vykořisťování a drogové kriminalitě. Od roku 2019 se Policie ČR podílí na vedení priority boj proti podvodům na DPH. Naši experti tak díky svému „know how“ a vysoké odbornosti mohou ovlivňovat, jakým směrem se bude boj s konkrétním druhem trestné činnosti ubírat, a přispívat tak ke zlepšení bezpečnosti nejen občanů České republiky, ale občanů celé Evropské unie.

plk. Mgr. Iva Petráčková, MBA
18. 06. 2020

vytisknout  e-mailem