Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie ČR a EU

Od května 2004, kdy se Česká republika stala členským státem Evropské unie, se Policie ČR aktivně spolupodílí na tvorbě a realizaci celoevropské bezpečnostní politiky a zabývá se řadou nových problematik a úkolů, které pro ČR z tohoto členství vyplynuly. Implementace legislativy EU, využívání nových informačních systémů a komunikačních kanálů, zapojení do pracovních orgánů Rady EU a agentur EU či nové možnosti financování z EU zdrojů, to vše významně ovlivnilo mezinárodní policejní spolupráci a zefektivnilo boj s mezinárodní trestnou činností.

Útvary Policie ČR se v oblasti bezpečnosti aktivně podílí na činnosti několika klíčových platforem EU, a to od expertní až po strategickou úroveň. Prostřednictvím svých zástupců a expertů v pracovních strukturách EU tak může Policie ČR ovlivňovat směřování mezinárodní policejní spolupráce v celoevropském kontextu.

V současné době vrcholí přípravy České republiky na převzetí v pořadí již druhého půlročního předsednictví v Radě EU, ke kterému dojde 1. července 2022. Stejně jako při prvním předsednictví  ČR v roce 2009 bude i nyní  Policie ČR z pozice předsedajícího státu řídit projednávání aktuálních bezpečnostních otázek na několika pracovních či řídících platformách EU. Výkon funkce předsednictví v Radě EU je pro každý stát náročný nejen z hlediska věcné náplně a organizační stránky jednání probíhajících z velké části v zahraničí, ale také z důvodu zajištění bezpečnosti všech předsednických akcí konaných na území ČR – i na toto se Policie ČR připravuje.

Na národní úrovni je ústředním kontaktním bodem pro mezinárodní policejní spolupráci a zahraniční styky Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia ČR, které současně plní roli člena Resortní koordinační skupiny Ministerstva vnitra pro Evropskou unii.   

Seznam projektů Policie ČR spolufinancovaných ze zdrojů EU naleznete  na stránkách oddělení koordinace evropských fondů Ředitelství finanční a majetkové správy Policejního prezidia ČR.

vytisknout  e-mailem