Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie ČR a EU

Od května 2004, kdy se Česká republika stala členským státem Evropské unie, se Policie ČR aktivně spolupodílí na tvorbě a realizaci celoevropské bezpečnostní politiky a zabývá se řadou nových problematik a úkolů, které pro ČR z tohoto členství vyplynuly. Implementace legislativy EU, využívání nových informačních systémů a komunikačních kanálů, zapojení do pracovních orgánů Rady EU a agentur EU či nové možnosti financování z EU zdrojů, to vše významně ovlivnilo mezinárodní policejní spolupráci a zefektivnilo boj s mezinárodní trestnou činností.

Útvary Policie ČR se v oblasti bezpečnosti aktivně podílejí na činnosti několika klíčových platforem EU, a to od expertní až po strategickou úroveň. Prostřednictvím svých zástupců a expertů v pracovních strukturách EU tak může Policie ČR ovlivňovat směřování mezinárodní policejní spolupráce v celoevropském kontextu.

Na národní úrovni je ústředním kontaktním bodem pro mezinárodní policejní spolupráci a zahraniční styky Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia ČR, které současně plní roli člena Resortní koordinační skupiny Ministerstva vnitra pro Evropskou unii.   


Od července do prosince 2022 plnila Česká republika roli předsedajícího států v Radě EU (CZ PRES). Pro obsahovou a logisticko-organizační část CZ PRES (mimo oblast bezpečnosti) bylo ŘMPS koordinačním pracovištěm dovnitř policie i ve vztahu k Ministerstvu vnitra ČR. Blíže o průběhu a výsledcích CZ PRES se můžete dočíst v článku Předsednictví - splněný úkol.

Seznam projektů Policie ČR spolufinancovaných ze zdrojů EU naleznete na stránkách oddělení koordinace evropských fondů Ředitelství finanční a majetkové správy Policejního prezidia ČR.

vytisknout  e-mailem