Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní předpisy

 

zákon č. 273/2008 Sb. ze dne 17. července 2008, o Policii České republiky
zákon č. 361/2003 Sb. ze dne 23. září 2003, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník
zákon č. 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, o trestním řízení soudním (trestní řád)
zákon č. 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004, správní řád
zákon č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990, o přestupcích (zrušen k 1. 7. 2017. zákon č. 250/2016 Sb. ze dne 12. července 2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - účinný od 1. 7. 2017, zákon č. 251/2016 Sb. ze dne 15. června 2016, o některých přestupcích - účinný od 1. 7. 2017)
zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 19. října 2000, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
zákon č. 326/1999 Sb. ze dne 30. listopadu 1999, o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
zákon č. 119/2002 Sb. ze dne 8. března 2002, o střelných zbraních a střelivu 
zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999, o svobodném přístupu k informacím
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)      zákon č. 110/2019 Sb., ze dne 12. 3. 2019, o zpracování osobních údajů                                                                                                                zákon č. 137/2001 Sb. ze dne 29. března 2000, o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu                                                                                                                                                      zákon č. 45/2013 Sb. ze dne 30. ledna 2013, o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

zákon č. 36/1967 Sb. ze dne 6. dubna 1967, o znalcích a tlumočnících

vytisknout  e-mailem