Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Letecká služba Policie České republiky

 Letecká služba

Letecká služba je provozovatelem vrtulníkové techniky se speciálním policejním, zásahovým, záchranným a sanitním vybavením. Letecká podpora se stala neodmyslitelnou součástí policejní praxe a integrovaného záchranného systému. Díky svým vlastnostem jsou vrtulníky předurčeny především k zásahům, kde hrozí nebezpečí z prodlení a v místech jinak těžko přístupných jinými dopravními prostředky.

Letecká služba poskytuje leteckou podporu:
1. útvarům Policie České republiky, útvarům Hasičského záchranného sboru České republiky a útvarům Ministerstva vnitra a jeho organizačním složkám,
2. složkám integrovaného záchranného systému,
3. za krizových situací orgánům krizového řízení v případě, že koordinují provádění záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného systému,
4. jiným ozbrojeným bezpečnostním sborům a ozbrojeným silám pokud ve spolupráci s policií vykonávají činnosti k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti,
5. jiným subjektů a to na základě zákona, dohody, nebo pokud policejní prezident rozhodne, že poskytnutí letecké podpory je ve veřejném zájmu.
 
Letecká podpora je zabezpečena:
1. nepřetržitou 24hodinovou hotovostí vrtulníků a letových posádek na akce k záchraně života, pátrací akce po osobách a nebezpečných pachatelích, k odvrácení hrozícího nebezpečí škody velkého rozsahu a závažného narušení veřejného pořádku nebo jiné mimořádné události vyžadující neodkladné řešení.
2. ostatní vrtulníkovou technikou pro plánovanou leteckou podporu útvarů policie a hasičského záchranného sboru a výcvikové akce.

Letecká podpora je realizována:
1. z hlavní letecké základny v Praze – Ruzyni,
2. z letecké základny v Brně – Tuřanech.

vytisknout  e-mailem