Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie čerpá dotace z Norských fondů

Závěrečná konference k ukončení projektu. 

Dne 8. března 2017 se v budově Ministerstva vnitra ČR uskutečnila závěrečná konference ke komplexnímu shrnutí průběhu projektu „Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality“ financovaného z Norského finančního mechanismu, vč. představení výsledků dosažených během realizace projektu.

Realizace projektu s rozpočtem cca 10,7 mil. Kč probíhala od roku 2014 a mezi jeho hlavní aktivity patřilo:

  • vzdělávání pracovníků – školení a společná jednání s cílem představit nástroje EU v oblasti policejní, justiční a celní spolupráce v Schengenském prostoru;
  • pracovní návštěvy v institucích EU a sousedních členských státech EU, návštěvy zahraničních expertů v ČR;
  • pořízení HW a SW včetně řešení a zavedení jednotné informační technologie a platformy na centrální a bilaterální úrovni při výkonu výměny informací v rámci mezinárodní policejní spolupráce.

Jedním z důležitých cílů projektu NF-CZ14-PDP-1-001-2014 bylo nalézt funkční řešení pro sjednocující informační platformu, resp. informační provázanost k zefektivnění koordinace a výměny informací na úrovni mezinárodní policejní spolupráci.

Závěrečné konference se zúčastnilo cca 40 odborníků z řad Policie ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva financí ČR, hosty byli také zástupci norské ambasády.

Celou konferenci řídil projektový manažer Mgr. Ivo Malecha, který v rámci zahájení konference uvedl: „Projekt se odehrával v klimatu, který v současné době Evropu nejvíce determinuje a ovládá. Zásadními problémy EU byla uprchlická krize v roce 2015 - 2016 a nárůst teroristických útoků a hrozeb v EU a boj proti tzv. cestujícím bojovníkům. V současné době se začíná připravovat revize právního základu Schengenského informačního systému, který je obecně považován jako nejefektivnější nástroj v oblasti mezinárodní policejní a justiční spolupráce“.

Náměstek norské ambasadorky Mr. Vegar Andreassen při této příležitosti řekl:Naše strana je potěšena prací, která byla vykonána, a těšíme se na další spolupráci. V současné době existují tlaky na posílení vnějších hranic, takže našim úkolem je zamezit pašování lidí, přeshraniční kriminalitě a terorismu. A k tomuto právě slouží náš program. Bezpečnější Evropa potřebuje jednotu.“

Každodenní přeshraniční spolupráce a výměna informací v příhraničních oblastech probíhá v současné době v šesti Společných centrech policejní a celní spolupráce (Police and Customs Coordination Centres). Jejich činnost je zaměřena na nepřetržité předávání informací, zapojení při odvracení nebezpečí proti veřejnému pořádku a bezpečnosti, prevenci a objasňování trestné činnosti; dále na participaci při formách přeshraničního nasazení (společné hlídky, pátrací akce, přeshraniční pronásledování apod.) a součinnost při předávání osob (např. readmise, vyhoštění). Neopomenutelná je také jazyková podpora policejnímu výkonu služby v příhraničí.

Projekt se ve své realizaci zaměřil tedy zejména na vyškolení a logistickou podporu těchto Společných center policejní a celní spolupráce, řešení efektivní komunikace a výměny informací mezi odborem mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia ČR se společnými centry vč. pořízení potřebné IT infrastruktury. A v neposlední řadě jsme zvyšovali právní povědomí a způsobilost policistů krajských ředitelství policie o formách a možnostech mezinárodní policejní spolupráce v rámci EU a Schengenu se zaměřením na prezentaci dostupných a chystaných společných systémů a nástrojů.

Úspěšná spolupráce a realizace projektů z Norského finančního mechanismu může pokračovat i v následujících letech. Již v současné době se připravuje návrh dalšího projektu, který se orientuje na plnění úkolů z tzv.  Roadmap EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí EU. Tento koncepční dokument EU z června 2016 v sobě zahrnuje plán na posílení výměny informací a správy informací včetně řešení interoperability společných systémů a nástrojů.

Více o realizovaných projektech v rámci Finančního mechanismu EHP/Norsko naleznete zde.


13. března 2017
kpt. Mgr. Bc. Zuzana Součková
oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR
 

Odkazy do noveho okna

Závěrečná konference_01_Mgr. Malecha

Závěrečná konference_01_Mgr. Malecha 

Detailní náhled

Závěrečná konference_02_Mr. V. Andreassen

Závěrečná konference_02_Mr. V. Andreasse... 

Detailní náhled

Závěrečná konference_03 _Ing. Čelikovský MV

Závěrečná konference_03 _Ing. Čelikovský... 

Detailní náhled

Závěrečná konference_04

Závěrečná konference_04 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem