Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policejní vyjednávači zachraňují životy

Loni vyjížděl ještě tým severomoravských vyjednávačů k 22 akcím.  

 

Již 12 let působí na severní Moravě obecně řečeno policejní tým vyjednávačů. Od ledna vzhledem ke změně v organizaci policie (rozdělení bývalého Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje na ředitelství Moravskoslezské a Olomoucké) tým samozřejmě zeštíhlel. Současných 11 policistů nicméně plní a bude plnit své jistě nelehké poslání spočívající v záchraně lidských životů a pomoci v nespočtu krizových situacích, jakými jsou nahlášené sebevraždy, barikádové situace nebo spolupráce při hromadných neštěstích, i nadále.
 
Moravskoslezští policejní vyjednávači
           
Tým vyjednávačů Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje tvoří 11 policistů z různých policejních útvarů v rámci celého Moravskoslezského kraje. Vyjednávač není policejní funkce, samostatná pozice, ale profesní specializace. Za funkčnost celého týmu odpovídá určený policista – krajský koordinátor. Na severní Moravě je jím komisař zásahové jednotky por. Mgr. Štěpán Klen.
Mezi základní předpoklady pro výkon specializace vyjednávačů patří zejména emoční zralost, pohotové a variabilní myšlení, schopnost přesvědčovat, vzbuzovat důvěru a naslouchat druhým, verbální obratnost a schopnost komunikovat s lidmi různého postavení a vzdělání.
Zásadou je, že vyjednavačem se stává policista z vlastní vůle a zájmu, tedy ten, který o danou jistě nelehkou „službu“ stojí. Policisté při běžném výkonu služby vyjíždějí k případům ve dne v noci, o víkendech i svátcích. Policista narazí na situaci, která je specifická a mnohdy dobře míněný přístup může znamenat velké komplikace. Přivolaný vyjednávač spolupracuje s kolegy v terénu a po příjezdu na místo přebere komunikaci se sebevrahem či pachatelem v barikádové situaci. Jedná se ze strany vyjednávačů v podstatě o servis kolegům – policistům, hasičům, strážníkům, ale i zdravotníkům, kteří nejsou v dané problematice školeni, ale přicházejí na místě do kontaktu například s osobou se sebevražednými úmysly jako první.
V této souvislosti je potřeba vyzdvihnout spolupráci subjektů integrovaného záchranného systému. Jen doplnění, že ze složek integrovaného záchranného systému spadá vyjednávání do působnosti pouze Policie ČR. Díky včasné, profesionální a adresné pomoci policistů, zdravotníků a hasičů je možné účinně intervenovat a přispět k záchraně lidských životů.
 
V loňském roce ještě tým severomoravských vyjednávačů vyjížděl v rámci republiky nejčastěji. Policisté se účastnili 22 akcí. Byly dny, kdy byli vyjednávači přivoláni i ke třem akcím najednou.
 
Ze sebemenšího konfliktu může vzniknout životy ohrožující situace
Případy moravskoslezských vyjednávačů
 
Proč spadá vyjednávání do působnosti policistů? Je potřeba si uvědomit, že sebemenší a na první pohled sebejednodušší konflikt, může přerůst až v tragédii nedozírných rozměrů. Může dojít i k ohrožení lidských životů. O tom se přesvědčují právě policejní vyjednavači, jejich kolegové a další lidé z Integrovaného záchranného systému, kteří jsou na místě.
Mnoho lidí směšuje sebevraha za osobu, která je duševně nemocná. Většinou tomu tak není. Může jít o osobu intoxikovanou alkoholem, léky či drogami, osobu v krizi či skutečně duševně nemocného. Záchrana osoby za každou cenu není mimo případu hrozby rizik z prodlení na místě. Strhávání, zalehávání a podobné přístupy osobu v krizi v jeho stavu nepodpoří, ale naopak mu ublíží. Pokud je navíc po násilné záchraně osoba ještě krátkodobě umístěna na psychiatrické oddělení, odkud je vzápětí propuštěna, pak si domyslíte možnost pokračování.
 
Při vyjednávání je důležitá každá minuta, slovo i pohyb. Policisté musí ve vyjednávání použít vlastní zkušenosti a získané vědomosti a skloubit je se schopností komunikace a citem pro situaci.
 
Rok 2009 přinesl pro vyjednávače jedny z nejnáročnějších případů. Svou náročností či průběhem byly obdobou akce se zadržováním ženy v pražské pobočce finanční instituce.
 
* Mezi nejnáročnější lze zařadit případ, kdy muž zastřelil svou přítelkyni a následně se skrýval v členitém horském terénu s množstvím skrýší v břidlicových jámách. Nakonec se po telefonickém vyjednávání vzdal a zadržela ho zásahová jednotka.
 
 * Střelné zbraně hrozil použít proti policistům a dětem, ke kterým neměl žáden vztah, jistý muž. Po dlouhém vyjednávání propustil postupně nejdříve malého klučinu a po několika minutách také jeho dívku. Muž se odmítal vzdát, kdy s ohledem na obavu o život pachatele policisté, konkrétně zásahová jednotka, zakročili.
           
* Ohrožování zbraní a střelba vázala vyjednávače i na akci, kdy muž střílel po svém synovi. Tomu se podařilo uprchnout. Následovalo vyjednávání pod krytím vozidlem s balistickou ochranou. Muž byl bývalý voják a výkonnostní střelec, tedy obavy byly na místě. Muž se nakonec vzdal, uposlechl pokynů a byl zajištěn policisty.
 
Další případy
 
*          U tohoto případu sice nebyli vyjednávači, ale jde jen o ukázku, jak může specifický případ probíhat. Policisté byli přivoláni do jistého domu na Karvinsku, ve kterém se zabarikádoval muž. Policejní hlídka evakuovala obyvatele. Jeden z přítomných policistů navázal s mužem komunikaci. Při vyjednávání ucítil zápach benzinu. Ostražitost policistů se stupňovala. Vzhledem k ohrožení života se jeden z policistů rozhodl vniknout do bytu a předejít tragédii. Nemýlil se. Muž uvnitř opravdu polil zem benzinem a škrtl zápalkou. Chtěl „vzít s sebou“ i další obyvatele a policisty. Policista i jeho kolegové se zachovali profesionálně a přestože muž zemřel, zachránili množství životů. Jak je uvedeno, u tohoto případu sice nebyli vyjednávači, ale šlo jen o ukázku, jak může specifický případ probíhat. Je zřejmé, že pokud by ten incident pokračoval, pak by do případu vstoupili vyjednávači a další složky policie.
 
*          Policejní vyjednávači byli přivoláni například na akci do Frýdku-Místku. Šlo o muže, který hrozil skokem z víceúčelové sportovní haly. Měl několik neukončených vztahů, množství dluhů a další osobní problémy, které nebyl schopen řešit. Na místě byli již hasiči, z nichž jeden vyslechl muže hrozícího sebevraždou. Po krátké době dorazil i vyjednavač. Po zjištění situace u velitele zásahu se ujal vyjednávání. S mužem rozebral situaci a doporučil mu jak svou situaci řešit.
 
*          Další případ je z Karvinska, kde muž hodlal skočit z konstrukce železničního mostu pod vlak. Po zastavení trati hodlal ukončit život skokem z mostu do rozvodněné řeky pod tratí. Jako první dorazila k sebevrahovi posádka zdravotníků, následně hasiči. Lékař s mužem navázal kontakt. Po pár minutách však komunikaci převzal policejní vyjednavač. Akce byla úspěšně ukončena po v té chvíli pro policistu jistě neskutečně dlouhých dvou hodinách.
 
*          Vyjednávači vyjeli také na Opavsko. Dvě hodiny komunikovali se ženou hrozící sebevraždou. Poté uviděli v jejich rukou nůž. Hrozilo, že žena navíc spadne z okna. Policisté nakonec i v tomto případě uspěli a ženu přivedli, jak se říká, na jiné myšlenky.
 
 
Vývoj a charakteristika krizového vyjednávání
 
Již v 70. letech začaly vznikat vzhledem k vývoji aktuální situace (vzestup nejrůznějších forem terorismu a zejména potřeba řešit náhlé konflikty s ozbrojenými pachateli) u tehdejšího Sboru národní bezpečnosti nové specializované útvary. Sloužili v nich policisté, kteří byli specificky připravování pro případy vyjednávání například s únosci dopravních prostředků a pachateli zadržujícími rukojmí. Vývoj ani v této policejní oblasti neustrnul, naopak, po roce 1989 se policisté seznamovali i se zahraničními zkušenostmi a praxí. V současné době jsou čeští policejní vyjednávači jednoznačně „rovnocenní“ se zahraničními kolegy. Účastní se různých kongresů a navázali pravidelné kontakty zejména s policisty ze Slovenska, Polska, Rakouska a Německa.
            Je potřeba ještě jednou konstatovat, že vyjednávač není policejní funkce, ale profesní specializace (v týmu jsou policisté z různých útvarů v rámci celého krajského ředitelství). Výběr uchazečů je veden snahou zúročit praktické zkušenosti z policejní služby a zkombinovat je s dovednostmi v jednání s lidmi a schopnostmi účinně se vyrovnávat se stresovými vlivy. Vzdělávání policejních vyjednávačů probíhá formou specializačního kurzu krizového vyjednávání. Tito policisté se však – tak jako jiní specialisté – vzdělávají po celou dobu služby, například účastí na pravidelných kurzech, seminářích, součinnostních cvičeních, zahraničních stážích …
 
Co je krizové vyjednávání? Jedná se o klidné a bezpečné řešení krizových situací, které spočívá v navázání a udržení verbálního kontaktu s pachatelem nebo ohroženou osobou. Cílem vyjednávání je prostřednictvím rozhovoru nebo diskuse dosáhnout určité dohody. Jde o navedení pachatele na reálné řešení situace, které je přijatelné pro všechny. Ze složek integrovaného záchranného systému spadá vyjednávání do působnosti pouze Policie ČR. Má to řadu důvodů. Činnost vyjednávačů se zaměřuje na:
- sebevraždy
- barikádové situace
- braní rukojmí
- rizikové zatýkání
- extrémní formy domácího násilí
- nepokoje a vzpory ve věznicích
 
por. Mgr. Soňa Štětínská
22. ledna 2010
 
 

vytisknout  e-mailem