Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor mezinárodní policejní spolupráce

 

Adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Telefon: 974 834 213
Fax: 974 834 723
E-mail: omps@pcr.cz
Vedoucí odboru: plk. Mgr. Bc. Šárka Havránková

Odbor mezinárodní policejní spolupráce plní úkoly Policejního prezidia ČR v oblasti zajišťování výkonu mezinárodní spolupráce a zahraničních styků, přičemž zejména:  
 • plní úlohu Národní centrály SIRENE, Národní ústředny Interpolu, Národní jednotky Europolu, národního kontaktního bodu pro výměnu operativních a jiných informací v rámci mezinárodní policejní spolupráce a národního kontaktního bodu pro Frontex, 
 • zajišťuje výkon stálé služby za účelem zabezpečení výměny informací a koordinace v rámci schengenské spolupráce, s Interpolem a Europolem,
 • plní funkci centrálního orgánu pro účely evropského zatýkacího rozkazu a ústředního místa pro přeshraniční sledování a přeshraniční pronásledování,
 • zajišťuje výkon vydávání, vydávání a průvoz osob ve spolupráci se zahraničními policejními a justičními orgány a příslušnými útvary a službami policie,
 • zajišťuje spolupráci se zahraničními orgány a subjekty a plní úkoly při poskytování právní pomoci ve věcech trestních,
 • koordinuje a zajišťuje aktivity, které pro Policii ČR vyplývají z členství České republiky v Evropské unii, a zastupuje nebo se za policii podílí na jednáních v pracovních skupinách a výborech Rady EU a Evropské komise zejména v oblasti policejní spolupráce, výměny informací a schengenské spolupráce,
 • koordinuje a zajišťuje aktivity, které pro Policii ČR vyplývají ze zapojení České republiky do schengenské spolupráce, a to v oblasti policejní spolupráce a Schengenského informačního systému a SIRENE,
 • zajišťuje zastupování České republiky v orgánech Evropského policejního úřadu (Europol) a Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol) a v dalších vybraných mezinárodních organizacích a subjektech,
 • participuje na negociacích souvisejících se sjednáváním, vnitrostátním projednáváním, prováděním a ukončováním platnosti mezinárodních smluv,
 • zajišťuje agendu zahraničních styků pro vedení Policejního prezidia ČR,
 • odpovídá za výběr, odbornou přípravu, koncepční úpravu a řízení vysílání policistů k výkonu služby v zahraničí, zejména policistů do zahraničních mírových operací, národních expertů a styčných důstojníků,
 • soustřeďuje a vyhodnocuje informace poskytované zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a zastupitelskými úřady cizích zemí v ČR.

vytisknout  e-mailem