Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policejní prezidium - na demonstraci mohlo dojít k trestným činům

Analyticko-legislativní odbor Policejního prezidia ČR vypracoval stanovisko k případným protiprávním jednáním na shromážděních s extrémistickým podtextem. 

Stalo se tak na podnět ministra vnitra Milana Chovance, který k tomu policejní prezidium vyzval v souvislosti se shromážděním proti imigrantům a islámu, které se konalo 1. července 2015 v centru Prahy. S výsledným stanoviskem a zároveň s prvotními závěry plynoucími z analýzy dokumentačních materiálů, pořízených při zmíněné demonstraci, jsme dnes seznámili ministra vnitra Milana Chovance.

 
Ze stanoviska analyticko-legislativního odboru vyplývá, že hranice mezi svobodou projevu, svobodou shromažďování a jejím překročením nejsou nastaveny dostatečně jasně a najít odpovídající model může být v konkrétních případech složité. Vyhodnocení případného protiprávního jednání je však kromě Policie ČR v kompetenci více zainteresovaných složek. Působnost ve věcech práva shromažďovacího – obecní úřad, projednání přestupků – příslušný správní orgán, trestní odpovědnost – znalec a státní zástupce, kteří jsou zpravidla u akcí obdobného charakteru osobně přítomni. Obecní úřad je přitom primárně určený k posouzení, zda není porušován zákon o právu shromažďovacím, respektive zda nejsou dány důvody pro rozpuštění shromáždění.
 
„Po zhlédnutí záběrů z místa, dávám panu ministrovi za pravdu, že obdobné projevy do demokratické společnosti nepatří. Na druhou stranu bylo shromáždění ze strany kriminalistů řádně zadokumentováno a ze strany policie vyvozeny důsledky v řádu dnů po shromáždění. To může být v některých případech taktičtější. V rámci prošetření zásahu policie ze strany odboru vnitřní kontroly se bude mimo jiné zabývat otázkou, zda policisté neměli zakročit na místě,“ shrnuje policejní prezident brigádní generál Tomáš Tuhý.
 
Po důsledném prostudování dokumentačních materiálů a porovnání projevů s předešlými shromážděními a dosavadní rozhodovací praxí soudů, zahájila dnešního dne pražská policie úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání dvou trestných činů a to hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci, kterých se mohli dopustit někteří z řečníků.

Co se týká vyvození důsledků, respektive případné personální odpovědnosti, ke které vyzval ministr vnitra Milan Chovanec, chce policejní prezident ještě počkat na výsledky prošetření odborem vnitřní kontroly. Závěry jejich šetření budeme mít k dispozici v průběhu příštího týdne.

 
Policejní prezident dnes zašle jednotlivým ředitelům krajských ředitelství policie dopis s doporučením postupu Policie ČR v obdobných situacích, ke kterému budou přiložena stanoviska analyticko-legislativního odboru Policejního prezidia ČR a odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra. Cílem je především usměrnění činnosti policistů v obdobných případech a sjednocení praxe v rámci Policie ČR. „Naše společnost se radikalizuje, česká policie musí být lépe připravena na podobné nenávistné projevy a musí je umět ve spolupráci s ostatními spoluzodpovědnými subjekty řešit hned v počátcích,“ uzavřel policejní prezident.
 
Odborníci z Policejního prezidia ČR společně s kolegy z Ministerstva vnitra ČR posoudí současnou legislativu a v případě, že neodpovídá stávajícím potřebám, navrhnou její zpřesnění či jinou legislativní změnu.
 
7. července 2015
kpt. Bc. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR

vytisknout  e-mailem